Programma (10.30 - 17.15 uur)

Tijdens de Midterm Review willen we aan de hand van vijf thema’s (dromen) met elkaar en een panel met externe panelleden/experts in gesprek gaan over waar we over vijf jaar als opleiding willen staan, welke stappen we daarin kunnen en willen zetten en in welke volgorde. We voeren dit gesprek aan de hand van de Kritische reflectie SW (KR). Rond de thema’s zijn vijf workshops ontwikkeld. Klik hier voor het programma.

Voor de workshops hebben we, naast de panelleden, zo’n 8-12 medewerkers uitgenodigd. Bij de samenstelling van de medewerkers voor de workshops hebben we gekeken naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de opleiding. We hebben daarbij geprobeerd alle geluiden aan bod te laten komen, zowel de zeer kritische als de meer positieve geluiden, zoals we dat ook in de zelfevaluatie hebben gedaan.

Voor de sessies zijn collega’s (docenten en OBP), OC, Examencommissie, Sesi, studenten, alumni en werkveldpartners uitgenodigd. In wisselende samenstelling en representatieve verdeling over profielen, SocA en leerjaren. Klik hier voor de verdeling onderling in de sessies en hier voor meer info over de panelleden. Iedereen die uitgenodigd is voor een sessie heeft hier een aparte e-mail over gekregen. Mocht je niet uitgenodigd zijn, maar wil je graag bij een sessie aansluiten (in bijvoorbeeld de buiten kring) laat dit vooral weten. Dan gaan we kijken hoe dit mogelijk is. Ook kan het nog zijn dat er collega’s niet kunnen op de geplande tijden, dan zullen we kijken wie er kan vervangen.