AVG - BELANGRIJK OM BEWUST VAN TE ZIJN!

Privacy is een grondrecht. Privacy vormt een belangrijke pijler onder andere vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting. Privacy is essentieel voor de zelfbeschikking en zelfontplooiing van het individu. De HvA maakt zich daarom sterk voor de privacy van haar studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers, gebruikers, bezoekers en alle anderen waarbij zij verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens. Het beschermen van de privacy is fundamenteel voor de HvA. Het speelt een belangrijke rol in het creƫren van een veilige en prettige leer- en werkomgeving waar een respectvolle omgang met elkaar het uitgangspunt is.

Meer info over privacy, AVG en het beleid van de HvA? Lees deze pdf door en klik hier!

Heb je informatie nodig van een student die je niet voor handen hebt? In SIS kunnen docenten informatie van een groep studenten inzien middels de tegel Mijn studenten. Vanuit daar kun je een groep studenten selecteren. Die studenten zie je dan direct op je scherm met een aantal gegevens, waaronder hun contactgegevens (telefoonnummer en mailadres). Dit overzicht kan niet naar Excel worden geƫxporteerd.

Het stappenplan staat op onze FAQ: Daarnaast kunnen docenten ook queryrapporten draaien via de tegel Statistieken. Dan volg je het volgende stappenplan:

- Klik op de tegel Rapporten - Vul bij Naam rapport in: GRP_STGRP_NA (NAW gegevens van een groep studenten) - Klik op Zoeken; onderin verschijnt het zoekresultaat - Selecteer de outputindeling die je wilt hebben, bij voorkeur Excel (XLS) en klik op de blauwe link Rapport bekijken - Vul in het bovenste veld (korte omschr. grp begint met) de korte omschrijving van de groep in. Voor Social Work is dat bijv. 20L1-SW01a, 20L1-SW31a of 20L2-SW61a. Het is altijd mogelijk om met het loepje de juiste groep te vinden en te selecteren. - Druk op OK - Afhankelijk van je browser opent je rapport of deze is opgeslagen in je downloads

BELANGRIJK: deel nooit een excel met gegevens van studenten op MijnHvA, Brightspace en e-mail. Ook niet alleen studentnummer en klas. Wil je communiceren met een groep studenten en/of groepsindeling delen met studenten, vraag hiervoor ondersteuning bij OBP!

Heb je per ongeluk informatie gedeeld? Laat dit weten aan communicatiesw@hva.nl!