INTERNATIONALE UITWISSELING IN CORONA TIJD: HOE STUDENTEN UIT VERSCHILLENDE LANDEN NU OOK KUNNEN LEREN VAN ELKAAR!

Aanleiding: afgelasting internationale studentenreis van de minor het jonge kind (31 studenten). Wat nu: alle internationale gereserveerde tijden en programma’s bleven gereserveerd en werden omgezet in online leren. Hoe: HvA studenten werden in een week drie keer online gekoppeld aan studenten uit Trondheim en uit Kopenhagen. 1 keer plenair met iedereen, 2 keer in groepjes. Manier: Zoom. Doel: uitwisseling pedagogische visie op het jonge kind en de educatieve voorzieningen. Thema’s: diverse onderwerpen om zicht te krijgen op hoe de kinderopvang in het betreffende land eruit ziet. Good practice Start: de Zoom bijeenkomst werd in ieder land begeleid door een inhoudelijke docent en een medewerker van de international office. De eerste bijeenkomst presenteerden alle studenten een klein onderdeel met een ppt waardoor ze oefenden met het in het Engels uitwisselen met vakgenoten. Samen aan de slag: in kleinere groepjes, via de break rooms, maakten de studenten uit de verschillende landen samen een Padlet. Het werken met Padlet, een digitaal prikbord, was voor ons als docenten ook een nieuwe wonderlijke wereld met veel (creatieve)mogelijkheden. Borging: kennisdeling van de uitkomsten naar andere studenten en naar het werkveld zelf. Oktober 2020 Minor het jonge kind Odette Spee, o.l.f.spee@hva.nl (FOO Pedagogiek) Tanny Bakker, j.c.bakker@hva.nl (FMR Social work)