WAT DOET HET CURRICULUMTEAM?

Het curriculumteam is na de zomer begonnen in een nieuwe samenstelling. Murat Gündüz is, namens de portefeuillehouders onderwijs van de propedeuse, bij het team aangesloten.

De eerste periode na de zomervakantie heeft het team zich gebogen over de vraag wat het curriculumteam bij wil dragen aan de bachelor Social Work. Hierop zijn de volgende doelen geformuleerd:

1. Bewaken en herzien onderwijsvisie, ondersteuning bij vertalen visie naar onderwijs, signaleren en bespreekbaar maken van afwijkingen tussen visie en onderwijs.

2. Signaleren, evalueren en ontwikkelen van de didactiek, het curriculum en constructive alignment van de opleiding BSW in z’n geheel. Dit in samenwerking met de Portefeuillehouders onderwijs (PO).

3. Ondersteuning bieden aan Portefeuillehouders onderwijs (PO) en andere betrokken collega’s bij het uitvoeren en ontwikkelen van didactiek, curriculum en constructive alignment in modules en leerjaren. Desgewenst hier een actieve bijdrage aan leveren.

4. Kennisdeling en deskundigheid didactiek en toetsing bevorderen.

5. Samenwerking O&O continueren en monitoren samenhang met HvA beleid. Om dit te realiseren is het curriculumteam vertegenwoordigd in de overleggen van de portefeuillehouders onderwijs. Op deze manier blijft het curriculumteam aangehaakt bij de stand van zaken en kan helpen waar dat nodig is.

Mocht je vragen hebben aan het curriculumteam, neem dan contact op met één van de leden.

Annet Stomph Murat Gündüz Christina Wolfshöfer Marleen Schaapman Gwen Mozer