HONOURS ONDERWIJS

Beste collega's, Het was even stil, maar er is weer nieuws uit honoursland! Ten eerste is er dinsdag 8 december een online honoursmarkt en is bedoeld voor iedere student die graag buiten het reguliere onderwijs extra modules kan en wil volgen. Meer informatie staat straks op deze pagina! Wat was het honoursonderwijs ook alweer? Studenten die graag extra kennis willen / nodig hebben / leuk vinden, kunnen binnen deze faculteit (en FBE) Honours Talent Modules in de propedeuse en Honours Modules in de hoofdfase volgen. Deze modules bestaan uit vakken van respectievelijk 3 of 5 ects. In de propedeuse zijn dit verbredende honoursprogramma’s waarvoor geen inhoudelijke ingangseisen gelden. In de hoofdfase zijn dit verbredende of verdiepende honoursprogramma’s waarvoor eventueel wel ingangseisen kunnen worden gesteld. Elk met succes gevolgd honoursprogramma en elke geleverde excellente prestatie wordt expliciet vermeld op het Propedeuse- c.q. Bachelordiploma van de student onder vermelding van de titel en de omvang in aantal ects. Vorig schooljaar hebben ongeveer 200 FMR-studenten deelgenomen aan het honoursonderwijs. Het zou natuurlijk super cool zijn als dit aantal groeit... Mocht je nog vragen hebben, mail dan op honours-fmr@hva.nl! Met hartelijke groetjes, Selina