MEDEDELINGEN

UPDATE PLAN VAN AANPAK RVT

Eerder dit studiejaar is ter ondersteuning in het resultaat verantwoordelijk worden het document De Weg naar RVT opgesteld. Hier zijn een paar wijzigingen/toevoegingen aan gedaan (oa een netwerk- en afstemmingsoverleg kaart). Klik hier voor de geupdate versie! Alle documenten waar verwezen wordt staan in het team SW Breed in MS Teams in de map 03 PvA RvT.

SW STARS STUDENTMAGAZINE

De eerste editie van het nieuwe Social Work Stars Studentmagazine is vorige week een feit geworden! Dit magazine wordt vier keer per jaar uitgebracht en is voor, over en van onze studenten! Met als doel: de verhalen van onze opleidingen en studenten vertellen, studenten in de spotlight te zetten en in deze tijd waarin we studenten minder echt zien de binding houden.

Klik hier om het magazine te lezen!

De volgende editie komt uit op 21 januari 2021. Heb je inspirerende content voor onze studenten? Een mooi verhaal of studentproject? Een belangrijke mededeling? Laat het vooral weten aan de redactie (redactiesw@hva.nl)!

OPGERICHT: EXPERTISEPLATFORM COMMUNITY ORGANISING

Maandag 26 oktober vond de eerste bijeenkomst van het expertiseplatform Community Organising plaats. In dit platform werkt een zestal werkveldpartners samen met docenten van de opleiding Social Work en onderzoekers van het AKMI aan de professionalisering van community organising in Amsterdam en daarbuiten. Aanleiding is de toenemende aandacht voor sociaal werk als mensenrechten- en rechtvaardigheidsberoep, en het belang van voice van burgers in zowel lokale kwesties als rondom maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, stigmatisering en duurzaamheid.

Naast professionalisering via intervisiebijeenkomsten, belichaamt het platform ook de versterking van de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onder meer het Kennisprogramma Sociale Agenda en de minor Community Organising en Human Rights. Naast opbouwwerkorganisatie Eigenwijks, zijn ook Doors2door (belangenbehartiger sekswerkers), De NoordAs (collectief tegen armoede), Stichting Move (kinderen en democratie), en ervaren opbouwwerkers als Daniƫl Gilthay Veth en Irma Vroegop lid van het platform.

Voor meer informatiie kunt u terecht bij Jeroen Gradener, Hoofddocent Social Work (j.gradener@hva.nl)

SWITCHEN VAN PROFIEL

deadline studiejaar 20-21-22

Studenten hebben gedurende het studiejaar verschillende momenten om te switchen van profiel.

De momenten, en bijbehorende deadlines, die jullie kunnen meenemen in de gesprekken met studenten zijn:

Studiejaar 20-21: Jaar 1 en 2, na semester 1, uiterlijk 18/12/20

Studiejaar 21-22: startende studenten jr 1, uiterlijk 17/08/2021 studenten jr 1 naar jr 2, uiterlijk 17/08/2021

TAALBEGELEIDING VOOR DEELTIJD STUDENTEN

Speciaal voor deeltijdstudenten van Social Work is er individuele taalbegeleiding beschikbaar. Dit traject start in november 2020 en loopt tot juli 2021. De begeleiding bestaat uit 2 uur per week, samen met een student Toegepaste Psychologie, werken aan en verbeteren van je taalvaardigheid.

Ken jij iemand die de hulp van een taalmaatje goed kan gebruiken? Stuur een e-mail naar hvataalmaatjesproject@gmail.com

ONLINE MEELOPEN MET NATHALIE

In aaloop naar de open dag konden gister studiekiezers online meelopen met en vragen stellen aan onze student Nathalie op het Instagram account van de HvA!