Wc-krant opleidingscommissie CMV, MWD, SPH en SW Nummer 2 Oktober-November 2020

Afgelopen maanden - De OC heeft een digitale uitwisseling van ideeen en tips gehad met de OC SW van de Hogeschool ArnhemNijmegen (HAN). - De OC heeft, naar aanleiding van signalen van studenten SW jaar 2, de opleiding geadviseerd om de invulling van de BrightSpace-tegels te standaardiseren en overzichtelijker te maken. Hier is inmiddels ondersteuning voor docenten voor geregeld. - Naar aanleiding van het advies van de OC om de Studievoorschotsmiddelen in 2020-2021 vooral in te zetten voor het verbeteren van het online-onderwijs, heeft de opleiding als eerste stap geinventariseerd aan welke ondersteuning docenten behoefte hebben. Voortgang speerpunten studiejaar 2020-2021 1. Begroting en Studievoorschotsmiddelen (Ben, Michiel, Rhona) De OC gaat dit studiejaar kijken hoe de kwaliteitsafspraken van de studievoorschotsmiddelen (SVM) worden ingezet en gaat daarbij de besteding van de SVM monitoren en evalueren. Ook worden de projectgelden van de SVM bekeken op faculteitsniveau om te zien of deze goed worden besteed. 2. (Kwaliteit van) blended learning onderwijs (Atisha, Mat, Michiel) Signalen van studenten en docenten over de kwaliteit van het onderwijs ophalen en opvangen en desgewenst omzetten in adviezen. Het eerste advies van dit jaar ging over het verbeteren van het aanbod op Brightspace, zodat studenten en docenten duidelijker en makkelijker kunnen zien waar ze aan toe zijn (denk aan weekopdrachten, toets-opdrachten, inhoud). 3. Werkdruk docenten en studeerbeleving studenten (Annet, Marijn, Saskia) Hiertoe wordt in november onder alle studenten van jaar 1-4 een enquĂȘte verspreid om te achterhalen hoe het iedereen vergaat in tijden van onderwijs op afstand en hoe de kwaliteit van onderwijs (speerpunt 2) wordt ervaren. Vul deze vooral in! Naar aanleiding van de uitkomsten organiseert de OC vervolgens enkele focusgesprekken. 4. Uitfaserende opleidingen Vanaf november start de OC met een digitaal spreekuur voor studenten van CMV, MWD en SPH. Deel jouw ervaring met de opleiding en kom naar het spreek-je-ook-uit-spreekuur! Elke eerste maandag van de maand van 12:00-13:00 uur via MSTeams. De link komt op BrightSpace te staan. Vragen, tips of signalen? Wij ontvangen ze graag! Mail naar ocsocialwork@hva.nl.