MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

BSA WEER OPGESCHORT VOOR 1E JAARS

Het CvB heeft deze week besloten om het bindend studieadvies (BSA) op te schorten voor studenten die in februari 2020 of september 2020 zijn gestart met hun opleiding. Hiermee geven we gevolg aan het Servicedocument Hoger onderwijs van OCW van 11 november jl., met actuele maatregelen voor het hoger onderwijs in het kader van coronacrisis.

OPGESCHORT TOT EINDE TWEEDE JAAR Studenten die op 1 februari of 1 september 2020 met hun opleiding zijn begonnen en dit studiejaar  niet genoeg studiepunten halen voor een positief advies, krijgen, net als vorig studiejaar, geen bindend studieadvies. Het advies wordt pas uitgebracht aan het einde van het tweede jaar van inschrijving.  De tweedejaars studenten bij wie het BSA vorig jaar is opgeschort, ontvangen wel een bindend studieadvies. Dat kan betekenen dat wanneer ze de propedeuse (of bij een AD 60 studiepunten) in dit studiejaar niet behalen, ze een negatief bindend advies krijgen. Daarbij wordt rekening gehouden met studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden door de coronacrisis.

STUDENTEN BLIJVEN MOTIVEREN Dit besluit valt vrij vroeg in het studiejaar. Dit kan van invloed zijn op de motivatie van studenten. Het is daarom van groot belang om aandacht te blijven besteden aan goede begeleiding van studenten. Op de site digitaal onderwijs staan tips en voorbeelden, waaronder webinar Studenten gemotiveerd houden in online onderwijs. Belangrijk is ook dat studenten persoonlijke omstandigheden blijven melden bij de studentendecaan.  Op studentinfo.mijnhva.nl, vinden studenten informatie over hoe ze extra geholpen kunnen worden. 

VOORAANKONDIGING ONLINE KERSTFEEST SOCIAL WORK

Kernteam Communicatie heeft naar alle mogelijkheden gekeken om een fysiek kerstfeest te organiseren, maar heeft besloten om dit niet te doen.

Maar niet getreurd, er komt wel een online kerstshow! Op donderdag 17 december van 16.30-17.30 uur! Dus zet deze tijd alvast in de agenda, en volgende week volgt meer info via de mail!

BERICHT VANUIT HET ONDERWIJSBUREAU FMR

Bereikbaarheid onderwijsbureau FMR De collega’s van het  onderwijsbureau FMR zijn vanwege de corona-maatregelen  niet fysiek aanwezig. Zij zijn wel iedere werkdag (van 08.00 - 17.00 uur) bereikbaar per e-mail (onderwijsbureau-fmr@hva.nl), telefoon (020-5952810) en in MS Teams.   Heb je kantoorartikelen nodig? Dan kun je deze, zoals gebruikelijk, ophalen in de kamer van het onderwijsbureau (Wibauthuis, kamer 03C10). Je kunt de deur openen met je eigen HvA-pas. De kasten met kantoorartikelen zijn geopend.  Vergeet je de deur niet af te sluiten als je de kamer verlaat?  Zie je dat een bepaald artikel (bijna) op is, wil je dit dan doorgeven? (onderwijsbureau-fmr@hva.nl) Dan vullen wij de voorraad weer aan.  Wij hopen elkaar snel weer op locatie te treffen! 

DIGITALE DIDACTIEK

Bekijk de nieuwe sharepoint site van de HvA over principes, inspiratie en voorbeelden over onderwerpen die te maken hebben met digitaal lesgeven. Bekijk een webinar als je toe bent aan verdieping over een specifiek thema.

TENTAMEN AFNAME PROTOCOLLEN

Nu blok 2, semester 1, bijna teneinde loopt lijkt het goed om het tentamen afname protocol van de HvA nog een keer onder de aandacht te brengen. Klik hier voor het volledige protocol.

NIEUWE POWERPOINT TEMPLATES

De huisstijl van de HvA heeft recentelijk een update gehad en binnen deze update heeft Social Work ook nieuwe opleidingskleuren gekregen. Daarom heeft Kernteam Communicatie, samen met Communicatie FMR, ook nieuwe powerpoint templates ontwikkeld.

Ze staan allemaal in het SW Breed team bij bestanden in de map: 10 PPT sjabloon.

(Druk bij nieuwe slide als je in Powerpoint werkt op het kleine pijltje ernaast om alle opties te zien voor slides!)

NIEUWE LECTOR YOUTH SPOT-JONGERENWERK

Per 1 februari 2021 wordt Stijn Sieckelinck de nieuwe lector Youth Spot-Jongerenwerk. Stijn werkt nu als senior onderzoeker bij het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn studie Sociale en Wijsgerige Pedagogiek aan de KU Leuven (België), promoveerde hij in Amsterdam op een proefschrift over jeugdig idealisme, waarmee hij de Langeveldprijs won. De jaren daarop verdiepte hij zich in maatschappelijke opvoedvraagstukken, en schreef onder andere een kritiek op de politiek van deradicalisering in het veelbesproken boek ‘Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld’ (2017). In het voorjaar van 2021 verschijnt mede van zijn hand het boek ‘Dream Teams. Samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren’. De sollicitatiecommissie was unaniem in haar keuze en Stijn is ook zeer enthousiast over zijn overstap naar de HvA / Youth Spot. Hij omschrijft zichzelf als ‘denker in een wereld van doen’ .