SAMENWERKEN


ACE

ACE-incubator ondersteunt studenten, academici en technische alumni die hun bedrijf starten of laten groeien. De hulp van ACE bestaat uit training en coaching en kennismaking met het uitgebreide netwerk van marktleiders, zakelijke professionals, investeerders en dienstverleners. Door op kennis gebaseerde startups en scale-ups te ondersteunen, creëert ACE een leeromgeving voor impactvolle bedrijven van de toekomst.

“Wat ik zie bij de HvA en het Programma Ondernemerschap is dat ze, veel beter dan de universiteiten dit doen, de verbinding zoeken met de stad. In de innovatiethema’s van de HvA zie je sterke verbinding met de stad Amsterdam en de regio. Het is waar de studenten (gaan) werken, daar liggen je kansen als het gaat om nieuwe bedrijvigheid.”

- Erik Boer, directeur ACE -

“Zeker, we hebben in 2019 een aantal hele concrete dingen samen gedaan. Het Programma Ondernemerschap heeft samen met ACE een tweedaagse cursus “Hoe kun je daar nou een bedrijf mee maken” aangeboden in samenwerking met het Legal Tech Lab. ACE en het Programma Ondernemerschap hebben die cursus ontwikkeld en we hebben deze aangeboden in de nieuw opgerichte minor. Dit is zo goed bevallen dat ze dit jaarlijks willen gaan herhalen. Op die manier proberen we binnen die minor de studenten op het spoor van ondernemerschap te zetten, of ze er in ieder geval iets over te leren. Hoe werkt ondernemen, wat zijn de mogelijkheden, waarom zou je iets wel of niet doen? Dan hoop je natuurlijk dat ze daarna naar de ACE Incubator, of 10K willen met hun idee.”

“Wat we ook gedaan hebben is een samenwerking met de Master Digital Design van de HvA. Daar doen studenten opdrachten voor bedrijven rond digital design. Ze maken software, maar ook bijvoorbeeld slimme rollators en ander slimme apparaten zoals beacons in de stad om bepaalde zaken te monitoren. Vanuit die master gaven ze aan dat ze meer aandacht voor ondernemerschap wilden in het curriculum, daar hebben we samen met die opleiding een workshop voor ontwikkeld en gaan we deze in april geven.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Door de samenwerking van het Programma Ondernemerschap en ACE hebben inmiddels twee buitenlandse HvA ondernemers, die tijdens hun studie een bedrijf hebben opgezet, een startup visum gekregen. ACE is in het bezit van een licentie en kunnen zo buitenlandse studenten de mogelijkheid bieden een aantal jaar in Nederland te blijven en verder aan hun bedrijf te werken zonder dat zij meteen winst moeten maken om in Nederland te mogen blijven.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

De MKB Digital Workspace (MDW) is opgezet met als doel mkb uit de metropoolregio Amsterdam te matchen aan tech-studenten van diverse opleidingen binnen de VU, UvA en HvA. Ondernemers generen veel data, maar door een gebrek aan geld, kennis en tijd worden deze data niet of nauwelijks geanalyseerd.

Daardoor blijft digitalisatie en dus de groei achter in het mkb. Kleine groepen studenten gaan twee maanden lang werken aan data gerelateerde projecten om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de ondernemer lagere kosten heeft door minder voorraad, een beter inzicht krijgt in zijn of haar klantprofiel, lagere kosten door betere personeelsplanning, minder waste genereert door betere voorspellingen, betere beveiliging heeft voor cyberattacks, of gerichtere marketing campagnes kan aanbieden door het maken van analyses.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

“Wat mij opvalt is dat de HvA een hele sterke relatie heeft met het mkb, dat is echt haar kracht en uniek in Amsterdam, dat hebben andere instellingen gewoon niet. En het mkb is nog altijd dé grootste werkgever in dit land."

“Wat ik nog belangrijker vind is dat we elkaar gevonden hebben op het onderwerp mkb. Vanuit ACE is er een zeer ambitieus project binnengehaald waarbij zowel het Programma Ondernemerschap een rol gaat spelen. Het project MKB Digital Workspace, het project gaat 750 mkb bedrijven met tussen de twee en de vijftig medewerkers helpen te digitaliseren. Ze gaan dit doen met behulp van studenten van onder andere de HvA. Om ze te stimuleren meer met data te gaan doen in bijvoorbeeld marketing, maar ook in bedrijfsprocessen. Inmiddels zijn er 15 mkb bedrijven in het project van start gegaan”.

“Je hebt het over de kapper die zijn omzetbeheer beter kan doen zodat de shampoos niet zijn uitverkocht als de klant er om vraagt. Of een fysiotherapeut die elke klant altijd vijftien minuten inplant, maar wellicht blijkt uit de data van zijn klantenbestand dat hij met de één maar vijf minuten bezig is en met de ander twintig en hij dus veel slimmer kan plannen. Vanuit de redenering dat het mkb in Nederland productiviteit verliest omdat ze te weinig doen met digitalisering omdat ze er geen verstand van hebben, of misschien zelfs bang voor zijn, maar ook gewoon geen kennis van zaken hebben. Studenten kunnen daar heel goed bij helpen, want het mkb kan geen dure bureaus inhuren om ze hier bij te helpen, maar is wel een hele belangrijke poot van de Nederlandse economie die we op deze manier kunnen helpen om productiever te worden”.

“We hebben gemerkt dat het project heel goed past bij de HvA, bij de universiteit is het lastiger van de grond te krijgen, bij de HvA zijn de studenten en de omgeving ondernemender ingesteld. Vanuit de lectoraten Entrepreneurship en Digital Commerce wordt er tijdens het project onderzoek gedaan naar de effecten van het project. Deze lectoraten zijn al bezig met het thema digitalisering en mkb en zij kunnen daarom heel goed helpen het project te monitoren en de effecten in kaart te brengen. De Rabobank is ook betrokken, zij financieren een deel van het project en we gaan samen op zoek naar mkb’ers die mee willen doen aan het project. De Rabobank stelt hun klantenbestand beschikbaar om mkb’ers te kunnen benaderen. En dan gaan we begin 2020 écht van start”.

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen