VOOR

STUDENTEN


De afgebeelde studenten zijn opgenomen in de in 2019 gepresenteerde HvA 30 onder 30 van de meest ondernemende studenten en jonge medewerkers van de HvA. Van hen maakte een deel gebruik van de ondernemersregeling.

Bijzondere Ondernemersregeling

Drie jaar geleden bleek dat studenten aan de HvA met ook een eigen bedrijf vaak in de problemen kwamen met hun tijd. Dit resulteerde over het algemeen in óf een voortijdige beëindiging van de studie, óf een beëindiging van het bedrijf.

Aangezien beide situaties niet wenselijk zijn, is op verzoek van de afdeling O&O door Matthijs de Feber in samenwerking met het Programma Ondernemerschap de Bijzondere Ondernemersregeling opgesteld.

Aan de hand van topsportregeling

Voor studenten biedt dit de mogelijkheid om aanpassingen te doen binnen het reguliere studieprogramma en afwijkende tentamenmogelijkheden toe te passen. Matthijs de Feber: “Aan de hand van de topsportregeling heb ik deze regeling opgezet voor studentondernemers, logischerwijs is daar het Programma Ondernemerschap bij betrokken. Los van het nut van de regeling is het ook een instrument om ondernemerschap onder de aandacht te brengen, zowel bij de studenten als bij de werknemers van de HvA.”

“In 2020 wil ik nog een keer kritisch kijken naar de eisen die worden gesteld om te kunnen deelnemen aan de regeling. Ik denk dat we daar duidelijker in moeten zijn aan de voorkant. We zijn nu vrij veel tijd kwijt met het beoordelen van aanvragen die eigenlijk geen kans maken en dat is zowel zonde van onze tijd als die van de student.”

Roy maakt schoonmaakbranche transparanter en eerlijker

In 2019 hebben tien studenten gebruik gemaakt van deze regeling, waaronder Roy. Met zijn bedrijf wil Roy de schoonmaakbranche transparanter en eerlijker maken door via een platform appcommunicatie tussen de schoonmaker en de gebruiker van de ruimte mogelijk te maken. Op die manier worden geen standaard werkzaamheden uitgevoerd, maar worden specifieke werkafspraken gemaakt tussen schoonmaker en de gebruiker van de ruimte.

Met de regeling kon Roy, na wat obstakels in het proces, afstuderen in zijn eigen bedrijf. Hij moest wel bedenken en aantonen hoe hij de competentie samenwerking in praktijk ging brengen. Hiervoor heeft hij verschillende coaches in de hand genomen. Volgens Roy moet de regeling absoluut blijven bestaan, anders had hij niet kunnen afstuderen in zijn eigen bedrijf en was dit ter ziele gegaan.

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen