ONDERZOEKS-PROJECT


Circulair bouwen

Minder grondstoffen gebruiken en beter omgaan met de materialen die we al hebben. Op die manier wil het kabinet gezamenlijk al in 2030 de helft minder primaire grondstoffen gebruiken. Het uiteindelijke doel is om in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen.

Tijdens de sloop van veel gebouwen komen materialen los die goed herbruikbaar zijn. Kozijnen, deuren, hekwerken, vaak nog in goed staat en dus zo te gebruiken in andere bouwprojecten. Het probleem waar men tegenaan loopt met de materialen is het koppelen van de vraag en het aanbod, dit blijkt een lastig vraagstuk.

Het project Circulair van het Programma Ondernemerschap kijkt samen met drie organisaties (Boot, BeelenNext, Insert.nl) naar dit vraagstuk. Insert.nl heeft een platform ontwikkeld, een marktplaats voor Circulair bouwmateriaal. Insert.nl is een innovatief, circulair platform, wat samen met hun leden en partners de transitie van lineair naar circulair bouwen en slopen wil ondersteunen. Op het platform proberen zij naast informatievoorziening over circulair bouwen, vraag en aanbod van bouwmaterialen aan elkaar te koppelen.

Circulariteit in de bouw

Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

Hoe kan het platform geoptimaliseerd worden?

De vraag die de onderzoekers van Programma Ondernemerschap proberen tebeantwoorden is hoe dit platform geoptimaliseerd kan worden. Er wordt onderzoek gedaan naar wat de gebruikers van het platform precies willen weten; willen ze vaste prijzen, of willen ze een structuur waardoor er geboden kan worden op de materialen. Welke filters moet je aanmaken om het aanbod zo te structureren dat de gebruiker niet te veel, maar ook niet te weinig aanbod ziet. Verder wordt onderzocht op welke manier bedrijven langs de bouwketen kunnen samenwerken om het hergebruik van bouwmateriaal te stimuleren.

Samen met studenten van de opleiding Architectuur en Bouwkunde, de toekomstige gebruikers van het platform, wordt het platform onder de loep genomen. De studenten fungeren als proefpersonen om het platform te testen. Ook studeren twee studenten af op het project en werkt er een groep studenten van de opleiding Bedrijfskunde mee. Zij doen een praktijkopdracht ter voorbereiding op hun afstudeerscriptie. Het project duurt nog tot de zomer van 2020, daarna wordt gekeken waar de behoefte van het consortium ligt en wellicht ingezet op een vervolgonderzoek.

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen