ONDERZOEKS-PROJECT


Collaborative networks for sustainability (CONESU)

De ‘network orchestrator’. Een vrij nieuw begrip waar door middel van een gehonoreerde Raak-Pro aanvraag onderzoek naar gedaan wordt in 2019. Het project loopt de komende vier jaar en is een samenwerking tussen Lori DiVito (Collaborative innovation & Entrepreneurship), Ingrid Wakkee (Programma Ondernemerschap) en Jakomijn van Wijk (Maastricht School of Management) met als titel: ‘Collaborative networks for sustainability’.

Het project focust op samenwerkingsnetwerken binnen de mode-industrie van Nederland die zich richten op het duurzamer maken van die industrie.

“We willen uiteindelijk bijdragen aan de professionalisering van de rol van de network orchestrator, zodat de netwerken een duurzame structuur krijgen, de kennis niet verloren gaat en de doelen bereikt worden.” - Julia Planko, onderzoeker -

Vier netwerken onderwerp van onderzoek

MVO Nederland Network organization

Dutch Trade Association for Fashion and (Interior)Textiles

MODINT, Dutch Circular Textile Valley

NL NextFashion Circle Economy Social enterprise

Textiles on the move

In November 2019 hield de opleiding Fashion & Textile Technologies van Saxion, het congres ‘ Textiles on the move’, hier gaat het over de toekomst van de textielindustrie, van het onderwijs en het ontwerpen in Nederland. Het netwerk waar Julia Planko onderzoek naar doet organiseerde dit congres: "Echt een waanzinnig congres waar we aan mochten deelnemen, heel bijzonder wat er allemaal gaande is in die industrie, veel sprekers van bekende bedrijven, maar ook andere onderzoekers die hun onderzoek presenteerden en waar je over mee kon discussiëren."

Julia Planko, docent-onderzoeker bij Urban Technology en werkzaam bij het bij het lectoraat Entrepreneurship: “Binnen de Nederlandse mode-industrie zijn er verschillende bedrijven en organisaties die zich bezighouden met het duurzamer maken van die industrie, om dit doel te bereiken moeten ze samenwerken met andere partijen uit de branche. Die netwerken worden aangestuurd door een ‘network orchestrator’ en dat is precies waar wij onderzoek naar doen. Op de lange termijn blijkt het overeind houden van die netwerken heel lastig en dat de network orchestrator een belangrijke schakel is om deze netwerken te laten blijven bestaan.”

“Network orchestrator is een relatief nieuw begrip en de mensen die wij volgen noemen zichzelf niet zo, maar het is wel wat ze doen. Wij onderzoeken wat zijn of haar rol precies is, hoe het netwerk wordt aangestuurd door de orchestrator om uiteindelijk die duurzaamheidstransitie te bereiken. We draaien in het onderzoek mee met vier verschillende netwerken en bij elk netwerk sluiten twee onderzoekers aan. We worden uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomsten en worden meegenomen in alle communicatie die over en weer gaat binnen dat netwerk. Zo kunnen wij precies zien op welke manier en over welke onderwerpen men met elkaar communiceert.”

Tools voor network orchestrators “We willen uiteindelijk bijdragen aan de professionalisering van de rol van zo’n network orchestrator, zodat de netwerken een duurzame structuur krijgen, de kennis niet verloren gaat en de doelen bereikt worden. We hebben in 2019 inmiddels een sessie gehouden met alle network orchestrators bij elkaar, waarin we ze vooral hebben bevraagd over hoe zij hun eigen rol zien.

Uiteindelijk willen we verschillende tools ontwikkelen voor network orchestrators die uiteindelijk ook bruikbaar zijn om mensen op te leiden tot network orchestrator. We doen dit door het maken en testen van nieuwe governance modellen en verschillende tools en door het organiseren van bijeenkomsten waar de network orchestrators ideeën uit kunnen wisselen en door het bespreken van best practices van elkaar kunnen leren.”

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen