SAMENWERKEN


IXAnext

Om innovatie en ondernemerschap in het onderwijs en onderzoek te stimuleren, heeft IXA (Innovation Exchange Amsterdam) in samenwerking met de gemeente Amsterdam het valorisatieprogramma IXAnext ontwikkeld: Talent voor innovatie.

Alle Amsterdamse universiteiten en kennisinstituten zijn betrokken: HvA, UvA, VU, Amsterdam UMC, HKA en de NWO-instituten AMOLF en NIKHEF. In een periode van vijf jaar, 2017-2021, werken ze samen bij het gebruik en de verspreiding van kennis en stimuleren ze economische activiteit en ondernemerschap. Dit alles voor het algemeen belang en stimulering van het Amsterdamse onderzoeks- en ondernemersecosysteem.

Het programma biedt faciliteiten en financiering, infrastructuur, educatieve maatregelen, een netwerk en nog veel meer. Onderzoekers, docenten en studenten hebben de incubators Amsterdam Venture Studios en Demonstrator Lab tot hun beschikking om hun businesscases te ontwikkelen en te testen of om hun startupactiviteiten te ondersteunen.

Bij het Programma Ondernemerschap zijn er in 2019 tal van lopende projecten met steun van IXAnext. Een aantal voorbeelden van die projecten:

Cases Actuele Amsterdamse onderwijscases zijn ontwikkeld. Ze doen denken aan de Harvard Businesscases, maar dan de Amsterdamse variant. Aan de hand van aansprekende bedrijven zoals Tony’s Chocolonely en Next Web wordt een case beschreven die tot de verbeelding spreekt van ondernemende studenten. Gastsprekers vanuit de beschreven bedrijven kunnen worden uitgenodigd, er is filmmateriaal bij ontwikkeld, docentenmateriaal is voorbereid en kan worden gedownload.

Real Life Challenges Uit het bedrijfsleven worden challenges opgehaald. Dit zijn uitdagingen waar bedrijven tegenaan lopen. Deze “real life challenges” worden ondergebracht in onderwijsmodules, waar studenten ze proberen op te lossen. De uitdaging hiervan is nu om deze opdrachten te vertalen naar studiepunten en ze ook écht in het onderwijs te verankeren.

Young Professional Pool Bij de Young Professional Pool worden twee aannames getest:

- Veel afgestudeerden hebben nog geen concreet beeld waar ze willen werken en hebben hier hulp bij nodig. - Voor mkb en start-ups is het moeilijk zich in de kijker te spelen van hoger opgeleiden.

Aan de hand van interviews met de beide doelgroepen en een daaropvolgende pilot worden deze aannames getest. In de pilot maken de young professionals kennis met de bedrijven. In april 2020 moeten er tien traineeships rond zijn tussen alumni en het mkb.

Lijst met alle projecten die (deels) onder IXAnext vallen

Onderwijsmaatregelen Partner 10 cases in entrepreneurship HVA/VU Interface studenten startups HVA Challenge platform UvA Vergelijking Universiteits Incubators UvA Study Association UvA Innovatie stages HvA Explore workshops voor FNWI insitutes UvA Pilots in blended learning VU Escape room (Pilots in blended learning) HVA Post experience program HVA Young Professional Pool / MKB Traineeship HVA Alumni event 15 jaar minor ondernemerschap HVA Global goals jam HVA Freelancer course AHK Hiring and growing startups UvA Mentoring Startups: The Essential Skills UvA Scaling up the challeges of growth UvA The Business Of Culture UvA Entrepreneurship for Creatives AHK Mentorpool UvA Helpdesk voor studentondernemers 2.0 VU Ondernemerschap en talentontw. NWBZZNZZ HVA 10K Pre-incubator HvA HVA

Projectleider Michael Tuguntke

In februari 2019 neemt Michael Tuguntke het projectleiderschap over van lector Ingrid Wakkee.

“Ik vind de ambitie van dit project erg mooi, het samenwerken met alle grote onderwijsinstellingen van Amsterdam. Soms loop je tegen praktische problemen aan natuurlijk, maar over het algemeen is het vooral een heel mooi project. Disseminatie en duurzaamheid zijn de twee hoofdthema’s waar ik mij nu voornamelijk mee bezig houd. Bij de projecten die nu lopen moet de disseminatie op gang komen en moet er naar de duurzaamheid gekeken worden."

"Eigenlijk wil ik dat ze op eigen kracht kunnen bestaan. Op dit moment bestaan ze van gemeenschapsgeld wat initiële initiatieven moest ondersteunen. Een van de taken van zo’n initiatief is dat het zichzelf in de lucht moet kunnen houden. Dit zou je natuurlijk met een nieuwe subsidie kunnen doen, maar ik vind juist dat de onderzoekers naar de afnemer moet gaan om te kijken of ze daar geld los kunnen krijgen, op die manier maak je niet alleen het project duurzaam, maar ook de onderzoekers en projectleiders ondernemend.”

“Zo mooi aan dit project is dat de dingen die normaal in het onderwijs niet mogelijk zijn omdat simpelweg de middelen er niet zijn, nu door de gemeente gefaciliteerd worden en zo ineens mogelijk worden.”

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen