SAMENWERKEN


Ondersteuning Ondernemers gemeente Amsterdam

In deze rol ook veel op de HVA te vinden, bijvoorbeeld als gastdocent, als partner van het fieldlab over ondernemend participeren maar ook als opdrachtgever voor de Amsterdamse Zaak waarbij de BOOT-winkels van de HvA worden ingezet om administratieve ondersteuning te bieden aan ondernemers die dat nodig hebben. In 2019 volgens eigen zeggen wat minder te vinden bij het Programma Ondernemerschap, maar voor 2020 staat er genoeg op de stapel.

“We kunnen elkaar versterken ten behoeve van de ondernemers in de regio.”

- Manou Chen, afdelingshoofd afdeling Ondersteuning Ondernemers gemeente Amsterdam -

“In 2018 heeft het lectoraat Ondernemerschap een SIA Raak aanvraag ingediend met het Programma Ondernemerschap, voortbouwend op twee eerdere samenwerkingen. Helaas is deze vooralsnog afgekeurd, maar het sloot heel mooi aan op het lopende project Fenix over falen en herstart van ondernemers en een eerder project wat we hebben gedaan, Plan B. In dat project vroegen we startende ondernemers meteen een scenario in te leveren voor het geval het niet goed zou gaan met hun bedrijf, een plan B. We zeggen tegen de ondernemer ‘we steunen je, we trainen je en geven je krediet, maar stel nou dat het niet lukt, wat is dan je plan, wees voorbereid’. Voor plan B heeft het Programma Ondernemerschap heel veel wetenschappelijke input geleverd en we willen met de Raak aanvraag voortborduren op al die kennis.”

“Ik heb Ingrid, lector ondernemerschap van de HvA, ook gevraagd om samen met de Kamer van Koophandel plaats te nemen in een strategisch overleg over hoe we de dienstverlening aan ondernemers in de regio beter kunnen vormgeven. Het gaat dan vooral om de ondersteuning die nodig is als het wat minder gaat. Naast de KvK, de HvA en de gemeente zijn er een hoop instanties, zoals de maatschappelijke dienstverlening, die zich met onderzoek, beleid of diensten op deze groep richten. We laten echter mogelijkheden liggen om meer samen op te trekken. We kunnen elkaar versterken ten behoeve van de ondernemers in de regio.”

In 2020 gaat de gemeente samen met Programma Ondernemerschap een rondetafelbijeenkomst organiseren met deskundigen vanuit het onderwijsveld en de wetenschap gericht op ondernemende vaardigheden. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn, van peuter tot pensioen bezig zijn met het zien van kansen, het benutten van kansen en het creëren van waarde.

"Ik ben minder geïnteresseerd geraakt in ondernemerschap als beroepskeuze of fiscale status, maar des te meer in ondernemende vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn als ondernemer. Waar ik meer en meer achter ben gekomen is dat je die ook nodig hebt als je in loondienst bent, als werkende om succesvol te zijn op de flexibele arbeidsmarkt. ZZP’ers en flexwerkers worden er snel mee geconfronteerd op het moment dat ze die vaardigheden niet blijven ontwikkelen. Op het moment dat je niet ondernemend genoeg bent en je blijft in je vakkennis niet bij, of je zet jezelf niet goed genoeg in de markt, dan heb je als ZZP’er of flexwerker gewoonweg geen inkomsten en dat merk je heel snel. Maar bínnen een organisatie merk je het veel minder snel, terwijl ook als je binnen een bedrijf werkt, je die ondernemende vaardigheden nodig hebt (intrapreneurship). Je kan niet blijven hangen in een functieomschrijving van 15 jaar geleden."

"Ingrid (Wakkee) heeft mij bekend gemaakt met het EntreComp model, dat door EU bedacht is om ondernemende vaardigheden te definiëren. De diepere gedachte is dat er een aantal uitdagingen zijn zoals de energietransitie, klimaatverandering en digitalisering, waarbij je als samenleving niet alleen meer kunt kijken naar de overheid om die problemen op te lossen. Dus zul je burgers moeten hebben die dit soort problemen op een ondernemende manier, in groepen, in de wijk, kleinschaliger en vanuit andere invalshoeken kunnen aanvliegen."

"Het leuke is dat iedereen vanuit zijn eigen perspectief naar ondernemende vaardigheden kijkt. Ingrid kijkt naar vanuit het perspectief van de ondernemer die waarde creëert, ik kijk vooral vanuit de opdracht om mensen aan het werk krijgen en houden. Weer andere instanties in de stad kijken vanuit kansengelijkheid, zij zeggen: zodra we op scholen in achterstandswijken kinderen meer ondernemend maken dan zullen ze sneller uit die achterstandspositie raken. Met de rondetafelbijeenkomst willen we al deze perspectieven naast elkaar leggen en tot een grote gemene deler komen als we het hebben over ondernemende vaardigheden."

"Je ziet nu dat ondernemerschap soms als vak gegeven wordt in het voortgezet onderwijs en vooral wordt verbonden aan het proefstarten van een bedrijfje . Het wordt nog te weinig gebracht als integraal onderdeel van het onderwijs. Bij verschillende mbo’s in de stad zien ze dit en wordt er nu geëxperimenteerd met andere leervormen, waarbij alumni een belangrijke rol spelen."

"Een van de problemen is namelijk dat de arbeidsmarkt zo snel veranderd dat het voor docenten steeds moeilijk wordt om studenten hierop voor te bereiden. Je moet de arbeidsmarkt binnen de schoolmuren halen om te weten wat er echt speelt en waar behoefte aan is. Ik hoop dat we in 2020 met de HvA en aan de hand van Entrecomp met actiegericht onderzoek kunnen starten om te bepalen welke tooling kan helpen om ondernemende vaardigheden van studenten, ondernemers en andere werkenden en werkzoekenden te bevorderen."

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen