ONDERZOEKSLAB

Social entrepreneurship

In het Lab Social Entrepreneurship richten de onderzoeken zich op sociale ondernemers. Die sociale ondernemers creëren maatschappelijke impact door te ondernemen en het oplossen van maatschappelijke problemen staat centraal in hun businessmodel.

Maar hoe verloopt de samenwerking? Welke businessmodellen werken wel en welke niet? Hoe kan je maatschappelijk impact in waarde uitdrukken? Dat is wat onderzocht wordt in het Lab Social Entrepreneurship van de HvA.

Tech4Good

In het project Tech4good werken de onderzoekers van het Lab Social Entrepreneurship samen met twee andere faculteiten. Nanda Piersma (Faculteit Techniek), lector Urban Analytics Haar lectoraat onderzoekt hoe partijen in de stad beter inzicht kunnen krijgen in hun data, door middel van data-analyse, algoritmes en business analytics

Sabine Niederer (Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie), lector Visual Methodologies Het lectoraat richt zich op ontwerpend onderzoek aan de hand van beeld. Dat moet leiden tot nieuwe inzichten en toepassingen voor praktijkgericht onderzoek binnen mode, media, design en digitale technologie.

Hoe kan data science sociale ondernemers helpen?

Welke vragen spelen er in het veld van de sociale ondernemers en zijn deze door middel van een data challenge te beantwoorden met data-science. Dat is de start van het project Tech4Good. Er worden co-creatiesessies gehouden waarbij ondernemers uit het sociale domein met behulp van visuele methodologie wat aangeleerd wordt over die data-analyse en waar de vragen uit het veld worden opgehaald.

Het blijkt een zeer succesvolle samenwerking tussen de verschillende groepen onderzoekers en sociaal ondernemers. Wat ook blijkt is dat sociaal ondernemers moeite hebben om te verwoorden wat hun impact nu precies is. Zij hebben behoefte om aan te kunnen tonen aan zichzelf, maar zeker ook aan hun stakeholders welke en hoeveel impact zij maken.

Als vervolgproject wil de groep onderzoekers instrumenten aan sociale ondernemers aanbieden die hen gaan helpen bij het beantwoorden van deze vraag. Dit willen ze doen door een toolbox te maken om in spelvorm social impact stories te ontwikkelen, bestaande uit: - Een introductie en overzicht van de beschikbare tools. - Een canvas/format voor impact workshops. - Instructies voor beschikbare tools voor meten van maatschappelijke impact (gebaseerd op impactpad en SDG’s) en storytelling (denk aan een spel als story cubes en design, en storytelling kaartensets als story slam en design method toolkit, IDEO cards). - De uiteindelijke vorm van de tools zal een spel zijn, bijvoorbeeld in de vorm van dobbelstenen of kaarten.

Minor Entrepreneurship for Society

Entrepreneurship for Society: een transdisciplinaire samenwerking tussen de faculteit Business & Economie, Maatschappij & Recht en het lab Social Entrepreneurship. Binnen deze samenwerking is de minor Entrepreneurship for Society ontwikkeld. In deze minor draait het om ondernemen voor een positieve maatschappelijke impact. Binnen de minor zijn drie stromingen:

- studenten met een eigen sociale onderneming - studenten met interesse in het ecosysteem van sociaal ondernemerschap, zij doen praktijkcases, aangereikt uit het werkveld. - studenten met interesse in de onderzoekkant van sociaal ondernemerschap, zij doen onderzoek binnen het lab Social Entrepreneurship.

Sharon Sprenger, programmamanager minor EFS:

“De samenwerking met het Programma Ondernemerschap was ontzettend intensief in 2019. Door een geweldig team van docenten, onderzoekers en ontwikkelaars staat er nu een minor om trots op te zijn. De combinatie van mensen die zowel bij het lab werken als bij de opleiding, werkt heel goed. Het betekent dat ze zowel bij de ontwikkeling als bij de uitvoering heel nauw betrokken zijn geweest. Het lab Social Entrepreneurship heeft daarnaast een hele goede verbinding met de praktijkpartners, waardoor ook die link makkelijk gelegd was. Je maakt deel uit van het hele ecosysteem van ondernemerschap.”

“Het streven van de minor was onderwijs en onderzoek volledig met elkaar verbinden. Vaak wordt dat als een lastige opgave gezien, raar eigenlijk, want met deze mix van mensen in het team is dit binnen de minor heel goed gelukt. In het begin moet je elkaar leren kennen en een gezamenlijke taal ontwikkelen, we hebben heel veel van elkaar geleerd."

"We zijn nu van start gegaan met vijftien studenten, een klein clubje omdat dit niet echt een semester is voor minoren. Maar eigenlijk is dit juist heel fijn, we krijgen zo de mogelijkheid om dingen uit te proberen, bij te stellen en maatwerk te leveren.”

“De minor heeft een looptijd van drie uitvoeringsperiodes. We draaien twee keer de minor en daarna een periode niet om een pas op de plaats te maken, te evalueren en om te kijken of we de minor kunnen openstellen voor andere hogescholen en hem meer kunnen internationaliseren. Dat is waar we naartoe willen, een internationale leeromgeving binnen sociaal ondernemen. We gaan meedoen aan de call for proposals van het lectoraat Entrepreneurship om dit mogelijk te maken.”

Amsterdam Impact

Impactondernemerschap is ondernemen met als doel: meervoudige waardecreatie, sociale en maatschappelijke impact en zo min mogelijk negatieve impact. Amsterdam Impact is een vanuit de gemeente opgezet programma om impactondernemerschap te stimuleren. Het werd in 2015 opgezet om sociaal ondernemers te ondersteunen, maar het programma is in de loop der jaren gegroeid en heeft inmiddels een bredere dimensie. Het faciliteert nu ook bedrijven die financieel gedreven begonnen zijn, maar de omslag willen maken naar ondernemen met impact. Ellen Oetelmans is Programmamanager bij Amsterdam Impact en werkte in 2019 veel samen met het Programma Ondernemerschap: “Ik merk dat de HvA heel goed weet wat er speelt in het ecosysteem en op het gebied van sociaal en impactondernemerschap. Niet alleen in Amsterdam, maar ook internationaal. Het is fijn om samen te werken met een partner die daar een goed oog voor heeft.”

Ellen Oetelmans, programmamanager Amsterdam Impact:

“We werken bij Amsterdam Impact met veel verschillende partners samen, zo ook met het Programma Ondernemerschap van de HvA. We willen het ecosysteem van impact ondernemerschap versterken en we werken tegelijk aan een transitie naar een economie waarin meervoudige waarde centraal staat. Om in kaart te brengen hoe het ecosysteem van impact ondernemerschap eruitziet, heeft het lab Social Entrepreneurship in 2019 voor ons een quickscan gedaan. Door middel van interviews met sleutelfiguren en het ophalen en analyseren van gegevens hebben de onderzoekers van het lab in kaart gebracht hoe het systeem is vormgegeven. Omdat er zo weinig bekend is over het ecosysteem is dit zeer voor ons zeer bruikbaar.” “In 2019 hebben we ook samengewerkt aan de nieuw ontwikkelde minor ‘Entrepreneurship for Society’. Vanuit mijn rol heb ik veel input kunnen geven om zo de minor vorm te geven. Met een sterk team hebben we hier een prachtig product neergezet. Wij zijn extra betrokken bij de minor en komen niet alleen langs in de looptijd van de minor om te vertellen over wat er speelt bij de gemeente op het gebied van impact ondernemen, maar de studenten krijgen ook een opdracht die ze voor ons uitvoeren, op deze manier worden studenten heel dicht bij de praktijk betrokken.”

“Ik merk dat de HvA heel goed weet wat er speelt in het ecosysteem en op het gebied van sociaal en impact ondernemerschap. Niet alleen in Amsterdam, maar ook internationaal. Het is fijn om samen te werken met een partner die daar een goed oog voor heeft.” “Voor 2020 zitten we in het hele prille begin van een Erasmus+ aanvraag, we willen kijken of we daar in samen kunnen werken. Wat ik zo goed vind aan de HvA is dat ze heel snel kunnen schakelen en dat we op die manier op een creatieve manier kunnen nadenken over wat goede initiatieven zijn en waar we elkaar versterken en kunnen samenwerken.”

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen