ONDERZOEKSLAB

Store innovation

Het Store Innovation Lab is een samenwerking tussen de lectoraten Digital Commerce (FBE) en lectoraat Crossmedia (FDMCI) binnen het Programma Ondernemerschap. Zij doen onderzoek naar de effecten van innovatieve in-storetechnologieën op het gedrag van de consument.

Onderzoekers werken samen met winkeliers, techontwikkelaars, docenten en studenten in het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Met de verkregen inzichten helpen zij fysieke winkels aantrekkelijk te houden.

In tijden dat de fysieke winkel alleen maar minder bezoekers trekt is het belangrijk om te onderzoeken hoe mkb’ers met een fysieke winkel te ondersteunen zijn bij hun inspanningen om mensen die winkel weer in te krijgen. In 2019 draait het binnen het lab vooral om het Raak-mkb-onderzoek Meer bezoekers naar mijn winkel. In het onderzoek wordt met vier verschillende innovatieve technologieën geëxperimenteerd in de winkels om te kijken wat aanslaat bij de consument.

Een project waarin de onderzoekers van twee lectoraten, het werkveld, technologiepartners én studenten zeer nauw samenwerken. Het werkveld, zowel de mkb-bedrijven als de technologiepartners, hebben uiteraard veel belang bij de uitkomsten van dit onderzoek en stellen hun winkels en technologie ter beschikking van het onderzoek. Studenten werden tijdens dit onderzoek betrokken bij het verzamelen van de onderzoeksgegevens. Uit het onderzoek zijn inmiddels zes publicaties gekomen, zowel nationaal als internationaal.

Vier innovatieve technologiëen

Interactieve schermen Op een scherm dat buiten de winkel hangt, zien wat zich in de winkel bevindt. De mobile loyalty app Een spaarprogramma in de vorm van een app op de mobiele telefoon. Geofencing Locatiespecifieke berichten in de vorm van een app. In een straal van een bepaald aantal meter gaat de app af en krijgt de consument bijvoorbeeld een bericht met “kom nu de winkel binnen voor een gratis koffie”. Augmented reality Met het richten van de mobiele telefoon op een poster die voor de winkel hangt komt de poster tot leven op het telefoonscherm. De consument krijgt bijvoorbeeld een kijkje in de bakkerij waar de koekjes zijn gebakken die in de winkel liggen.

Robotics, retail en zorg

Het lab gaat door met onderzoek naar innovatieve technologieën binnen de retailbranche. In 2020 wil het lab zich richten op robotics, de robot is aangeschaft en staat klaar om onderzoek mee te gaan doen. Wederom is het onderzoeksveld de retail, maar dit keer is gekozen voor de verrassende combinatie met de zorg. Een mooie combinatie, omdat beide branches veel van elkaar kunnen leren.

Binnen de zorg gebeurt al veel met robotics en de retail kan hier veel van leren. Op haar beurt kan de zorg leren van de retailbranche. Ziekenhuizen privatiseren en moeten gaan nadenken over hun marktmodel. Daar hebben ze binnen de retail weer veel ervaring mee. Een consortium met zowel partners uit de retail als uit de zorg is inmiddels gevormd. Nu richten alle pijlen zich op de vraag hoe dit project het best gefinancierd kan worden. Het onderzoek en consortium is zo cross-sectoraal, dat het wat betreft subsidie een lastig keus is waar je op inschrijft. Binnenkort starten de gesprekken met subsidieverstrekkers over op welke manieren het onderzoek voor subsidie in aanmerking kan komen.

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen