Voorwoord

2019 was een goed jaar voor onderzoek binnen het Programma Ondernemerschap. Zo zijn meerdere subsidieaanvragen waarbij het lectoraat Entrepreneurship betrokken was gehonoreerd en van start gegaan, zoals CONESU, Unlock, SmartUp en Circulaire bouwen. Ook is eind 2019 een NWO promotiebeurs toegekend aan een onderzoeker bij het lectoraat (en tevens docent bij FOO) om promotieonderzoek te doen naar ondernemerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs.

Onderzoekers betrokken bij het lectoraat hebben meerdere (internationale) wetenschappelijke en praktijkgerichte artikelen gepubliceerd en zij werden regelmatig gevraagd voor lezingen op wetenschappelijke conferenties en bijeenkomsten voor professionals. Het optreden van team Fenix tijdens het Gala van de Wetenschap 2019 in Amsterdam behoorde in dat kader tot een van de hoogtepunten van het jaar. De verbinding onderzoek en onderwijs kreeg in 2019 nog verder gestalte. Zo’n 400 studenten van de opleidingen Commerciële Economie (FBE), Media, Informatie en Communicatie (FDMCI) en Sportkunde (FSBV) deden mee aan project Fenix en daarnaast deden studenten van de lerarenopleiding Economie (FOO) en van Commerciële Economie (FBE) elk in een eigen rol (ontwikkelaars en spelers) mee aan onderzoek naar Escape rooms for entrepreneurship education.

Aanjagen en ondersteunen van student-ondernemerschap Niet alleen op onderzoeksgebied was 2019 een vruchtbaar jaar: ook het aanjagen en ondersteunen van studentondernemerschap verliep voorspoedig. Het 10K pre-incubatorprogramma kende twee mooie edities en meerdere deelnemers zijn inmiddels bezig met een HBO Take off-aanvraag om hun onderneming verder door te kunnen laten groeien. Ook werden in 2019 meerdere nieuwe ondernemers toegelaten tot de Bijzondere Ondernemersregeling om hen de kans te bieden studeren en ondernemen beter te kunnen combineren. Een mooi voorbeeld daarvan betreft een student-ondernemer die door omstandigheden versneld het familiebedrijf heeft overgenomen en meer studieflexibiliteit nodig had om dat te kunnen realiseren.

Twee mooie nieuwe initiatieven uit de koker van de Programmamanager Ondernemerschap die in 2019 het licht zagen betroffen de Urban Entrepreneurship Bootcamp Summer School (16 deelnemers uit 7 landen) en de Pressure Cooker. In de Pressure Cooker, die als ‘plug-in module’ aan het onderwijs wordt aangeboden, staat het bedenken van creatieve oplossingen en duurzame innovaties voor realworld problems en de ontwikkeling van (kartonnen prototypes) daarvoor centraal. Met ‘negatieve emoties en verspilling in de zorg’ als inspiratie werd deze Pressure Cooker gelanceerd bij circa 130 studenten van de opleiding Verpleegkunde (FG).

Ingrid Wakkee, lector Entrepreneurship

Investeringen werpen vruchten af Het is duidelijk dat de investeringen van de afgelopen jaren nu hun vruchten afwerpen. Naast het opbouwen van een capabel onderzoeksteam, het ontwikkelen en uitbouwen van duurzame verbindingen met partners in de stad, maar ook internationaal, en natuurlijk met de opleidingen en het succesvol binnenhalen van diverse onderzoeksopdrachten en -subsidies. Uiteraard blijft er genoeg werk aan de winkel voor 2020 en verder. Zo merken we dat ondanks alle verbindingen die we als hogeschoolbreed opererend programma en lectoraat leggen met docenten en onderzoekers van verschillende faculteiten, nog lang niet alle studenten en medewerkers op de hoogte zijn van wat we voor hen kunnen betekenen en hoe we kunnen samenwerken. Ook vraagt onze missie om alle ondernemende initiatieven die vanuit de HvA ontstaan innovatief, duurzaam en inclusief te laten zijn om blijvende aandacht en inzet.

Creating tomorrow together Vanuit de HvA-slogan Creating tomorrow together zien we ondernemerschap als middel voor zelfontplooiing, economische en sociale groei en als vehikel voor de maatschappelijke uitdagingen en transities waar de samenleving voor staat. Niet alle, oude traditionele businessmodellen passen daarbij. We zien het dan ook als belangrijke opdracht om ook in 2020 samen met het onderwijs en werkveld te blijven werken aan de ontwikkeling van kennis over en ondersteuning van nieuwe meer collaboratieve en circulaire methodes en businessmodellen.

hva.nl/ondernemerschap

@HvAEntrepreneur

linkedin.com/showcase/hva-ondernemerschap/

Tekst: Eline van der Steen

Ontwerp infographics: Creja Ontwerpen