11. Co-creatie op de Zuidas


Amsterdam Zuid

Hoe kan de bestuurlijke samenwerking tussen publiek en privaat - in de theorie ‘collaborative governance’ genoemd – worden versterkt om de doorontwikkeling van het jonge innovatiedistrict Kenniskwartier Zuidas mogelijk te maken? Student Bestuurskunde Eva Koops deed, in opdracht van Campus Amsterdam, onderzoek naar dit vraagstuk in het kader van haar afstudeeropdracht. Van het kastje naar de muur Om een gedegen advies uit te kunnen brengen, heeft Eva de leerlessen van volwassen campussen - zoals Campus Groningen - opgehaald. Uit de interviews kwam naar voren dat een innovatiedistrict een uitvoeringsorganisatie dient te hebben, die trekker en aanspreekpunt is voor de ontwikkeling van het gebied. Eva: “Eén van de geïnterviewden vertelde het verhaal van een onderzoeker die graag in contact wilde komen met de werkgroep. Hij werd van het kastje naar de muur gestuurd en gaf het uiteindelijk op. Een uitvoeringsorganisatie had dit kunnen voorkomen.”

Individuele doelen benutten Eva adviseert om de individuele doelen van partijen bewuster te gebruiken. “De verschillende partijen hebben ieder hun eigen rol in het gebied. Zo heeft IXA de valorisatie van onderzoek tot doel en de gemeente de ontwikkeling van publieke ruimtes (breder dan het Kenniskwartier). Dit hoeft elkaar niet te bijten, want beide rollen dragen bij aan de ontwikkeling van het innovatiedistrict.” Meer lezen over het onderzoek van Eva? Kijk op https://campus.amsterdam/s/article/CollaborativeGovernancebijKenniskwartierZuidas?language=nl_NL

Over Campus Amsterdam Campus Amsterdam is een open kennisnetwerk dat alle innovatiedistricten, campussen, labs en hubs in de kennisregio Amsterdam met elkaar verbindt. Door het ophalen en delen van kennis, het koppelen van sleutelpersonen, gedeelde thema’s en doen van relevant onderzoek zetten ze de regio op de kaart en pakken ze samen grootstedelijke vraagstukken aan. Innovatiegebieden zijn zichtbaarder en studenten, docenten, onderzoekers en partners in de industrie vinden hun weg in een levensechte leeromgeving.

Campus Amsterdam

Community manager: Simone Magilse

hello@campus.amsterdam

www.campus.amsterdam

Homepagina