8. Een gezonde leefstijl voor kwetsbare Amsterdammers


Amsterdam Zuidoost, Oost en Nieuw-West

Yvonne Booij van de opleiding Voeding en Diëtetiek en Fenna Wichers van Buurtcampus Zuidoost werken samen aan module Voedingsinterventies. De opdracht voor studenten was eerst fictief, maar aangezien de stad kan wel wat extra kennis gebruiken op het gebied van gezonde voeding en gezonde leefstijl, was de keuze voor samenwerken met de buurt gauw gemaakt. Samen met collega’s Els Groenewoud (Voeding en Diëtetiek), Barbara Bijlstra en Marieke Verwaaijen (Buurtcampus) zorgen zij dat alles op rolletjes loopt.

Wederzijds respect in de buurt Al sinds 2014 gaan derdejaars studenten Voeding en Diëtetiek een semester lang de wijk in om een workshop op maat te maken over gezonde voeding en gezonde leefstijl. Deze studenten volgen de richting Health Promotion en worden vanuit Buurtcampus Nieuw-West, Oost en Zuidoost in tweetallen gekoppeld aan een organisatie of initiatief in de wijk. De studenten ontwikkelen een interventie voor een specifieke doelgroep van deze organisatie en voeren deze interventie ook uit. De ervaring voor studenten om een interventie op maat te ontwikkelen is heel erg leerzaam, positief en zorgt voor wederzijds respect. De doelgroep doet kennis op over een aspect van gezonde voeding en of gezonde leefstijl op maat gemaakt voor deze groep. Win-Win!

Deelnemers leren hoe ze een etiket op een voedingsmiddel kunnen lezen.

Kennis doorgeven De studenten begonnen in september en oktober met een onderzoek naar een potentiële problematiek bij de doelgroep: ‘Wat wil jij weten als het gaat om gezonde voeding?’ Ze maakten gebruik van de methodiek ‘intervention mapping’ en maakten onder meer ‘empathy maps’ om de doelgroep beter te leren kennen. In november ontwikkelden ze een interventie op maat en maakten een draaiboek van de interventie. Wat kan de organisatie zelf met de kennis en informatie, hoe kunnen ze deze interventie in de toekomst herhalen? In december voerden de studenten de interventie of workshop uit. Na afloop hebben zowel de deelnemers van de organisatie als de studenten Voeding & Diëtetiek iets geleerd! Studenten gekoppeld aan buurtbewoners Afgelopen semester hebben 35 studenten meegedaan aan dit project. In Nieuw-West werden zij gekoppeld aan deelnemers van Daadkr8 en Vrouw & Vaart, waaronder het Wijkleerbedrijf, project Eruna en de wandelgroepen. In Zuidoost werkten de studenten samen met groepen bij SIPI, SynchroonPLus, BTO en G&G Juniors. In Oost werden zij gekoppeld aan Diaconaal Centrum (Elthetokerk), het Amstelhuis, Post Oost, Resto Van Harte en De Meevaart.

Plaatjes, stickers en suikerstaafjes Studenten Megan Tjin-A-Ton en Yerren Handgraaf maakten een workshop over gezonde voeding door middel van plaatjes en stickers en het bijzetten van ‘suikerstaafjes’ om aan te geven hoeveel suiker diverse producten bevatten. Zij gaven de workshop bij SIPI, taalonderwijs in Zuidoost. Deze groep is zeer laag taalvaardig; het is een hele uitdaging om goed met elkaar te communiceren. Door veel beeld en fysieke producten te gebruiken lukt het de studenten heel goed om aan te sluiten bij de doelgroep. Iedereen gaat enthousiast en vol nieuwe kennis naar huis.

Kookvideo in plaats van live koken Studenten Pien Freije en Inge van Niekerk deden onderzoek naar voedingsinterventies bij ouderen. Omdat ze vanwege Corona niet live konden koken hebben ze een kookvideo opgenomen voor deelnemers van het Wijkleerbedrijf Amsterdam Nieuw-West.

Interview docent Yvonne Booij over samenwerking met Buurtcampus Yvonne: ‘Een meerwaarde is dat studenten mensen uit een doelgroep leren kennen waar ze in het dagelijks leven niet vaak mee in aanraking komen. Daarnaast ervaren ze opeens hoeveel kennis ze al hebben en dat ze echt een expert zijn’. Voor docenten is het fijn dat projectleiders van de Buurtcampus (voorheen BOOT) de contacten in de wijk hebben en deze onderhouden. Als docent zou dit te veel tijd kosten, waardoor het niet mogelijk zou zijn om zoveel groepjes een opdrachtgever uit de buurt te bieden.

Gevoel van urgentie Yvonne: ‘De samenwerking met het team van Buurtcampus is heel open. Als er een probleem is, bijvoorbeeld wanneer het contact tussen studenten en een opdrachtgever wat moeizaam verloopt, dan bespreken we dit met elkaar. Er wordt dan heel oplossingsgericht gedacht, waardoor het eigenlijk altijd wel goed komt.’ Yvonne deelt dat de opleiding Voeding en Diëtetiek in het nieuwe curriculum meer gaat samenwerken met de praktijk. Het werken met echte mensen, opdrachtgevers én problemen werkt motiverend voor studenten. Hierdoor is er een gevoel van urgentie en worden kennis en vaardigheden vanuit de opleiding aangeboden op het moment dat de studenten voelen dat ze het nodig hebben. Yvonne: ‘Het werken met de praktijk wel vraagt om flexibiliteit. Het loopt niet altijd zoals je gepland had.’

Eigen ambities anders durven bekijken Net als de doelgroepen, zijn ook de studenten divers. Yvonne zegt te merken dat als mensen slecht Nederlands spreken, studenten dat vaak lastig vinden. Studenten hebben dan vaak het idee dat ze de mensen maar weinig kunnen leren, doordat veel activiteiten om gedrag te veranderen talig zijn, zoals bijvoorbeeld de instructies bij een spel. Dit is een echte uitdaging. Maar als het de studenten lukt om aan te sluiten bij deze groep en hun eigen ambities voor een interventie anders durven te bekijken, krijg je vaak de mooiste interventies. Zoals onlangs in Zuidoost, waarbij de studenten veel met smileys en kleuren hebben gewerkt. De doelgroep is vaak heel dankbaar en de studenten zijn heel blij dat ze zoveel waardering krijgen.

Buurtcampus Zuidoost (voorheen BOOT)

Community manager: Audrey Netel

hello@buurtcampuszuidoost.nl

www.buurtcampuszuidoost.nl

Homepagina