13. Een klimaatbestendige Knowledge Mile Park-brug


De duurzame stad

De duurzame stad Hoe kan de Knowledge Mile Park-brug ontworpen worden zodat hij bijdraagt aan klimaatbestendig plannen van de stad? Vier studenten van de opleidingen Built Environment, Commerciële economie en Kunst & Economie (HKU) deden een indrukwekkend onderzoek naar de kansen en mogelijkheden van de brug en maakten vervolgens een ontwerp voor de brug op basis van de resultaten. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de minor Klimaatbestendige stad van de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van de Green Campus. Analyse stakeholders In het onderzoek is onder (veel) meer onderzocht wie de betreffende stakeholders zijn en hoe de brug voor hen aantrekkelijk kan worden gemaakt. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende stakeholders met daarachter een beschrijving van het creëren van aantrekkingskracht per stakeholder:

 • Bedrijven en organisaties in het gebied: werkplekken creëren op de brug en/of park beschikbaar stellen voor bedrijven.
 • Gemeente Amsterdam: de brug voldoet aan de stedenbouwkundige eisen, creëert koele plekken in de stad en draagt bij aan de vergroening van de Wibautstraat.
 • Hogeschool van Amsterdam: studenten kunnen gebruik maken van brug door er te studeren of les te krijgen en buitenlucht en groenvoorziening draagt bij aan productiviteit.
 • Knowledge Mile community: de brug dient als voorbeeldproject voor andere locaties en projecten.
 • Studenten: de brug verbindt twee gebouwen van de campus met elkaar en verkleint zo de looproute en biedt tevens buitenzitplekken.
 • Bewoners: een extra park in de omgeving dat gebruikt kan worden voor recreatie.

Analyse gebied Door middel van een SWOT-analyse zijn de eigenschappen van het bouwgebied in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de sterktes van het gebied zijn:

 • Infrastructurele bereikbaarheid van het gebied.
 • Bedrijvigheid van het gebied.
 • In een korte tijd veel groen in het gebied aangelegd.
 • Het is al een drukbezocht gebied door HvA campus en winkels.

De zwaktes van het gebied zijn:

 • Het gebied heeft erg vervuilde lucht.
 • Het is een ingewikkeld bouwgebied voor bouwprojecten.

De kansen van het gebied zijn:

 • Het ligt aan een letterlijke broedplaats voor mogelijkheden: de HvA-campus.
 • Er is weinig toerisme in het gebied.
 • Er is veel ruimte voor biodiversiteit.

De bedreigingen van het gebied zijn:

 • De sterke wind die in de straat ontstaat door de infrastructuur.
 • Er is in het gebied veel kans op wateroverlast.
 • Er is in de stad toenemende droogte door klimaatverandering.
 • Het gebied heeft veel hittestress bij hogere temperaturen.

De samenwerking in de groep is goed verlopen. Iedereen heeft een goede bijdrage geleverd aan de opdracht. Als een groepslid ergens niet uitkwam dan was er altijd een ander groepslid die klaar stond om te helpen. Het grootste deel van de periode is er vanuit huis gewerkt. Dat was wel even wennen, maar uiteindelijk zijn wij trots op wat wij als groep hebben neergezet.

Interesse in het volledige rapport en het ontwerp van de studenten? Neem contact op met community manager Loes van der Tuuk.

Knowledge Mile

Learning community manager: Loes van der Tuuk

hello@knowledgemile.nl

www.knowledgemile.nl

Homepagina