Alumni

Hoe doen onze alumni het, waar komen ze terecht? Als tweede in deze serie alumnus Thomas de Groot aan het woord.

| Annekee van Bemmel |

  • Thomas de Groot
  • 25 jaar
  • Bachelor Bestuurskunde (HvA, 2019)
  • Raadslid PvdA gemeente Hoorn (v.a. januari 2019)
  • Master Internationale betrekkingen Vrije Universiteit


‘Blijf nieuwsgierig!’


Wat is goed aan de opleiding? Toen ik begon aan opleiding Bestuurskunde was ik net 18 en wist ik nog niet goed wat ik wilde. Ik vond veel interessant en bij Bestuurskunde kwam ook veel aan bod, veel invalshoeken, veel verschillende werkvelden. Dat gaf een breed beeld van wat in de wereld aan de hand is, welke maatschappelijke problemen er spelen en hoe je kan bijdragen aan oplossingen daavoor. Welke ervaring is je bijgebleven? Tijdens mijn studie kreeg ik te maken met een familielid met schuldenproblematiek. Dat heeft mij geleerd hoe mensen door omstandigheden in problemen kunnen komen en betekende een extra stimulans om een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van problemen die er zijn in de maatschappij. Gemeenteraadslid Hoorn Die ervaring in mijn persoonlijke leven heeft mij uiteindelijk ook gestimuleerd om me kandidaat te stellen voor de gemeenteraad van Hoorn, voor de PvdA. Wil je zaken veranderen, verander de spelregels. In januari 2019 ben ik geïnstalleerd als gemeenteraadslid en ben ik woordvoerder voor wonen/huisvesting, duurzaamheid, wijkzaken, diversiteit en participatie. Diversiteit en Participatie vind ik het meest interessant. In Hoorn staat het standbeeld van J.P. Coen waarover de discussie is opgelaaid, mede door de recente BLM demonstaties. Naar aanleiding daarvan zijn we in Hoorn gaan nadenken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen mét elkaar praten. Blijvende verandering begint met begrip voor elkaars standpunt en ervaringen. Verder ben ik bezig met de voorbereiding van de verkiezingscampagne gemeenteraadsverkiezingen maart 2022. Leuk om eigen input daaraan te leveren. Initiatief Toen ik in de raad kwam zag ik dat er veel individuele/ad hoc voorstellen kwamen voor hoogbouw in de stad, maar dat niet werd gedacht aan hoe dat voor de bewoners zou zijn. Het blijkt dat hoogbouw heel gevoelig ligt voor de bewoners van Hoorn. Toen heb ik initiatief ingediend om visie te schrijven over hoe we om zouden moeten gaan met hoogbouw. Wat BSK mij leerde is…. Samenwerken in professionele setting, vooral bij stage en bij de afstudeeropdracht heb ik dat geleerd. Je maakt dan deel uit van een organisatie en leert hoe je belangen moet afwegen. Dat is een onmisbare kwaliteit. In projecten heb ik geleerd hoe je met verschillende perspectieven moet samenwerken. Master Internationale betrekkingen (IB) Ik doe master Internationale Betrekkingen aan de VU, hoop eind juni 2021 af te studeren. Op bepaalde punten was ik wel goed voorbereid door politieke en filosofische vakken. Maar op gebied van onderzoeksvaardigheden had ik nog wel een lacune. HBO is meer op praktijk gericht, universiteit is theoretischer gericht. Dat heb ik in een schakeljaar bijgespijkerd. Wat is jouw ambitie? Tijdens de master IB heb ik een passie ontdekt voor internationale veiligheid. Ik zou heel graag gaan werken bij Buitenlandse Zaken, de NAVO of de EU. Wat is je van de opleiding bijgebleven? De reis naar Berlijn in het tweede studiejaar was echt fantastisch. Wij deden toen project over zorg en keken hoe dat in Berlijn werd aangepakt. In het eerste jaar van de studie gingen we naar Gent en keken we naar het horecabeleid ‘Three strikes, you’re out’. Als een horecaonderneming voor de derde keer in overtreding was, werd horecavergunning ingetrokken. Zo interessant om te zien hoe er een andere aanpak is op eenzelfde vraagstuk. Je kan zo veel van elkaar leren en het is zonde om zelf het wiel opnieuw te moeten uitvinden. Wie is voor jou een voorbeeld op gebied van BSK? Wie inspireerde jou? Dorus Luycqx, wethouder in Enkhuizen voor PvdA. Veel van hem geleerd over hoe je om kan gaan met bewoners en andere belanghebbenden en hoe je het beste naar een oplossing toe kan werken. Dat je er samen uit kan komen ondanks dat de emoties hoog op kunnen lopen. Wat vind je het mooist aan het vak van een bestuurskundige? Dat je generalist bent, je weet van alles wat. Daardoor ben je in staat met bijna elk werkveld samen te werken. Je ziet het grotere geheel. Wat is belangrijk voor ons als opleiding om aandacht aan te geven? Meer aandacht voor internationalisering. Hoe pakken andere steden problemen aan? En organiseer meer alumni bijeenkomsten! Zo leuk elkaars verhalen te horen. Advies Blijf nieuwsgierig naar hoe mensen dingen ervaren. Omdat je altijd vanuit het perspectief van de ander moet kunnen kijken. Thomas de Groot.