Iets moois...

In de rubriek ‘Iets moois…’ geeft een student of docent lees-, kijk- of luistertips. Van een inspirerende film of serie tot een bijzondere plek tot een interessante podcast. Ook iets moois te delen? Laat het dan weten aan Tibbe Bakker.

"Ashraf Hanouti is tweedejaars, 23 jaar oud en woonde eerst in het mooie Amsterdam Noord waar zijn ouders nu nog wonen, inmiddels woont hij in Uithoorn. Zijn droom is om een eigen bedrijf op te richten waarmee hij kan bijdragen aan de samenleving."

Iets moois gezien…? “Ik heb de opleiding Sociaal Werk op het MBO afgerond. Tijdens die studie en mijn huidige werk als sociaal werker heb ik gezien wat beleid betekent voor mensen in de praktijk. Hulpverleners en cliënten zijn afhankelijk van dat beleid, want daardoor kan soms niet de juiste hulp aangeboden worden. Toen ik dat zag kreeg ik meer interesse in hoe beleid eigenlijk tot stand komt en raakte ik ook vaker in gesprek met beleidsmakers en bestuurskundigen. Zo heb ik ook voor deze studie gekozen, vooral om de combinatie te maken tussen mijn praktijkervaring en interesse in totstandkoming van beleid. Ik hou ook erg van leerzame reizen, waarbij ik vooral de mensen, de cultuur en ook het bestuur en beleid van een specifiek land centraal stel en bekijk.”

Iets moois gelezen…? “Sinds ik in 2014 naar Nederland ben gekomen ben ik altijd benieuwd naar verhalen van andere nieuwkomers over hoe zij hun integratie hier hebben ervaren. Toen ik stage liep in Bosnië, heb ik het advies gekregen om het boek Mijn integratie van de Bosnische vluchteling Lamija DžIgal-Bektesevicte te lezen. Daarin worden een aantal praktische adviezen gegeven over hoe instellingen in dit land nieuwkomers kunnen helpen om te integreren. Ik uit dagelijks mijn kritiek over het huidige integratiebeleid, want ik maak dingen mee waarvan ik denk dat het veel beter geregeld kan worden. Wat mij verbaasde aan dit boek is dat de schrijfster ook dat soort dingen vertelt, die dus 20 jaar geleden al mis gingen en waarvoor dat nog steeds geldt. Nederland heeft te weinig van de fouten rondom integratie geleerd.”

Iets moois gehoord…? “Naast de opleiding houd ik mij bezig met het maken van muziek, ik bespeel namelijk het Arabische instrument de oud, dat spreek je uit als ‘oed’. Eerder heb ik daarover ook verteld op de website en een stukje laten horen in de podcast van HvAna.”

Nog andere tips…? “Mijn tip aan de toekomstige bestuurskundigen is dat het huidige integratiebeleid vooral gemaakt is in het belang van de staat. Ik kan dit nog meer toelichten als daar behoeft aan is, laat me dat vooral weten. Ik vind en merk dat het erg belangrijk is om de levenservaringen van burgers meer te betrekken bij het maken van beleid. Dat is niet alleen zo voor wat betreft het integratiebeleid, maar ook als het gaat over andere onderwerpen.”