Jaar 1, project blok 3

Branko, Finn, Léon, Iris en Puck


In blok 3 kregen we voor het vak project de opdracht om burgerparticipatie te onderzoeken in een wijk in Delft. Een interessante en leuke opdracht dachten wij, maar we hadden niet voorzien dat het ons lastig gemaakt kon worden. Antea Group, een organisatie die gemeenten en projectontwikkelaars adviseert en ondersteunt bij verschillende projecten, heeft ons via de HvA gekoppeld aan een project van een woontoren in Delft. Met de omgevingswet in het verschiet is het voor Antea Group interessant om te weten hoe de gemeenten en ontwikkelaars de verschillende vormen van burgerparticipatie implementeren, zeker nu in tijden van de coronacrisis en de beperkende maatregelen. Aan de hand van interviews met professionals, buurtonderzoek en literatuurstudie hebben we in blok 3 het rapport geschreven met als onderwerp de gerealiseerde participatie. Nu in blok 4 schrijven we een adviesrapport, dat onderbouwd wordt met data uit een enquête onder de buurtbewoners en met interventies over hoe die participatie bevorderd kan worden in de huidige 1,5 meter samenleving. Ons team, bestaande uit Finn, León, Iris, Puck en Branko, kreeg van Antea het bouwproject van de woontoren aan de Martinus Nijhofflaan in Delft aangewezen. Op een braakliggend terrein naast de Albert Heijn komt een woontoren voor starters met 260 appartementen. Per persoon moesten we een interview regelen met een professional betrokken bij dit project. Via de website van de gemeente Delft kwamen we bij de wethouder van Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening.

"Er moet worden bekend dat het mailtje ietwat kortaf was, maar we gingen ervan uit dat we telefonisch het één en ander konden uitleggen."

Via het mailadres op de website hebben we de wethouder gevraagd of we een interview bij haar konden afnemen. Er moet worden bekend dat het mailtje ietwat kortaf was, maar we gingen ervan uit dat we telefonisch het één en ander konden uitleggen. Helaas was de wethouder te druk, maar we werden wel doorgestuurd naar een ambtenaar van de gemeente die ons graag wat wilde vertellen. Het interview dat Branko afnam met hem was erg informatief en gaf ons een beeld van wat de gemeente wettelijk moet doen, hoe ze worden beperkt door het virus en wat de rol van de projectontwikkelaar VORM is.  

"De heer (...) was wel beschikbaar voor een interview, maar niet echt gesteld op het flyeren."

Van deze ambtenaar kregen we het mailadres van de projectleider van VORM. Rond die tijd moesten we ook alvast gaan flyeren voor onze enquête, waarvan de data worden gebruikt in blok 4. Puck mailde de projectleider met het verzoek om hem te interviewen en stelde hem op de hoogte van onze flyer actie. Dat laatste op advies van de gesproken ambtenaar, die al aanvoelde wat er ging gebeuren. De projectleider was wel beschikbaar voor een interview, maar niet echt gesteld op het flyeren. VORM had de buurt al ‘intensief geïnformeerd’ en onze enquête zou mogelijk schade kunnen toebrengen aan de opgebouwde relatie tussen VORM en de omwonenden. Doordat VORM de buurt enkel had geïnformeerd, liet de projectleider weten dat hij dit geen goede casus voor burgerparticipatie vond. Hierop volgend hadden wij direct onze projectbegeleider van de opleiding op de hoogte gesteld, die zei dat de enquête niet schadelijk was en wij het project gewoon konden voortzetten. We hadden de projectleider nogmaals ingelicht over het flyeren en geprobeerd een afspraak te maken voor een interview. De projectleider heeft hier niet meer op gereageerd en helaas ook niet meer op verdere verzoeken.

"Het werd nog gekker."

Maar het werd nog gekker. Een tijdje later, na ook geen gehoor van de gemeente over een interviewverzoek te hebben gehad, kregen we van onze projectbegeleider van de opleiding te horen dat de gemeente ons niet meer wilde helpen. De reden: het mailtje dat we hadden gestuurd was niet goed ontvangen, in hun woorden ‘tendentieus’ en ze vonden dat ze al genoeg hadden gedaan. Een grote teleurstelling voor ons, want dit was niet onze bedoeling en ook zeker niet tendentieus van onze kant.  Gelukkig zijn we tijdens onze flyer actie in contact gekomen met buurtbewoners die zowel in de bewonersraad als in de gemeenteraad zitten. Ze hebben ons verteld dat VORM nooit bij hun bewonersraad is geweest om te informeren en zij wisten ook niks af van de woontoren die tegenover hun flat gebouwd zal gaan worden. Enkel via de gemeenteraad wist een bewoner ervan af. 

"Acht! "

Door de informatie van de gesproken ambtenaar, de andere buurtbewoners, het mailcontact en onze eigen observaties hebben we toch een mooi rapport kunnen schrijven, met als cijfer een prachtige acht. Het project heeft ons goed laten zien hoe het in de praktijk soms kan lopen. In de buurt was niemand tegen de bouw van de woontoren. De gemeente moet omwille van het woningtekort zoveel en zo snel mogelijk woonruimte realiseren, VORM kan dat waarmaken en verdient goed aan dit project. We begrijpen dan ook heel goed dat ze niet zaten te wachten op ons onderzoek, maar wij vinden het vrij teleurstellend hoe hiermee om is gegaan. Los van een goed cijfer hebben we er ook wat anders aan over gehouden. We hebben geleerd dat wanneer je samenwerkt en doorzet, toch aardig wat kan bereiken. Daarnaast heeft dit project ons ook inzicht gegeven in bestuurlijke verhoudingen. De gesproken ambtenaar zei immers in het interview: “Het is een leuke wereld als je er tegen kan. Want het is soms ook wel een harde wereld”. 

Branko Petrovic (24) Wat ik leuk vind aan deze opleiding is dat het erg divers is. Je ontwikkelt praktijkervaring door de projecten en het theoretische gedeelte bestaat uit verschillende vakken zoals sociologie, politicologie, economie, staats- en bestuursrecht en management en organisatie. Gedurende ons onderzoek zijn we constant gesteund door onze begeleider wat een erg fijn gevoel geeft. Volgend jaar hoop ik graag in een volle collegezaal te zitten. Daarnaast lijkt het me leuk om verder in te gaan op de verschillende vakken. Het eerste jaar heeft een prima fundering gelegd voor het 2e jaar en ik kijk erg naar uit. 

Iris van Lingen (21) De afwisseling van project en theoretische vakken is mij heel goed bevallen. Dit was dan ook een van de redenen dat ik voor het hbo heb gekozen in plaats van de uni. Aan mijn verwachtingen is dus zeker voldaan. Bestuurskundige aspecten kom je dagelijks tegen en de grote variatie aan vakken maakt de studie zo interessant. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een keigezellige studievereniging: BSKA 😊. Ik heb ondanks het weinige fysieke contact met medestudenten, toch veel nieuwe mensen kunnen leren kennen door mijn lidmaatschap van de activiteitencommissie. Volgend jaar verwacht ik nog meer diepgang in de vakken, nieuwe leuke projecten en hopelijk weer fysieke activiteiten zoals de borrels met BSKA. 

León Agterberg (17) Eerst wou ik meer in de ICT richting gaan, na informatica te hebben gehad op de middelbare school. Dit veranderde echter toen ik het vak maatschappijleer kreeg, en ik dat eigenlijk veel interessanter vond. Op die manier ben ik bij deze opleiding terechtgekomen. In deze opleiding staat het oplossen van maatschappelijke vraagstukken centraal, en dat vind ik het beste aan deze opleiding omdat je creatief bezig bent samen met andere mensen om een relevant probleem op te lossen. Dit was zeker te merken in het eerste jaar. Voor het tweede jaar verwacht ik een voortzetting van dit principe, gepaard met nieuwe en interessante vakken. 

Puck Woudstra (23) Wat mij aanspreekt aan de opleiding is dat ik heel erg de theorie zie terugkomen in mijn dagelijks leven. Ik was al vrij geïnteresseerd in bestuurskundige vraagstukken en merk dat ik door de opleiding deze door een ‘bestuurskundige bril’ leer te bekijken. Wij leren door de afwisseling tussen theorie en praktijk super veel over hoe het er in het werkveld aan toe gaat, en dat motiveert mij persoonlijk enorm.

Finn Janse (20) Wat mij goed is bevallen aan de opleiding is dat je een goede combinatie hebben tussen praktijk en theorie. Daardoor leer je goed hoe het in de praktijk en in het werkveld te werk gaat, en leer je hoe je maatschappelijke problemen moet oplossen.  Wat mij ook positief is bevallen aan de opleiding is dat je maatschappelijk betrokken bent en wordt. Doordat je maatschappelijke problemen leert oplossen weet je wat er speelt in de samenleving, ook als het geen betrekking heeft tot jou, dus je bent er goed van bewust wat er speelt in de samenleving.