Afstuderen: Vreugde, bloed, zweet en tranen

| Mees Kusen, Bente van Gool, Barend Klein Haneveld, Tanya Demirdas, Casper Boks |

Vrijdag 11 juni hebben veel studenten hun definitieve versie aangeleverd. Vrijdag 18 juni hebben zij van de examinatoren gehoord wie hun afstudeerproducten konden presenteren & verdedigen en wie nog verder moest sleutelen aan deze opdracht. Van vijf studenten hebben we een klein portretje gemaakt nadat zij hun presentatie achter de rug hadden. Gefeliciteerd! En voor studenten die nog bezig zijn met hun opdracht… Veel succes met al het werk en tot in augustus!


Mees Kusen

Blij? Zeker! Het is nogal een rollercoaster geweest, met name de laatste maand, maar terugkijkend kijk ik wel met een overwegend tevreden gevoel terug. Waar gaat je afstudeeropdracht over? Mijn afstudeeropdracht gaat over het recht van onderzoek (enquête) van de Tweede Kamer en in het bijzonder de parlementaire enquête. Hoe ging de verdediging? Mijn verdediging ging overwegend goed, wellicht dat ik op sommige stukken wat bondiger had mogen en kunnen zijn. Maar over het algemeen voelde ik me op mijn gemak en kon ik in grote lijnen mijn verhaal goed overbrengen. Wat vond je het mooiste moment van je afstuderen afgelopen 5 maanden? Ik heb voor mijn scriptie meerdere interessante respondenten mogen interviewen, waaronder ex-Kamerleden en hoogleraren, die (ervarings)deskundig zijn op het parlementaire enquête-thema. Het was heel interessant om deze personen te mogen spreken en zo een beter begrip te krijgen van hoe de parlementaire (politieke) processen rondom het recht van onderzoek worden vormgegeven. Wat vond je het moeilijkste moment van de afgelopen 5 maanden? Ik heb iets meer dan een maand voor de deadline mijn onderzoeksmethode gewijzigd waardoor ik in korte tijd veel respondenten heb geïnterviewd. Dit leidde in korte tijd tot een enorme berg aan informatie die ik moest kneden tot een begrijpelijk en behapbaar verslag. Laten we maar zeggen dat dit proces mij wel een paar grijze haren heeft gekost. Wat maakt jou een bestuurskundige? Ik denk dat wat mij uiteindelijk een bestuurskundige maakt is het vermogen om maatschappelijke vraagstukken te herkennen door de multidisciplinaire vaardigheden die ik heb verkregen gedurende deze opleiding. Daarnaast hebben de verschillende (theoretische) vakken in combinatie met de praktijkervaring uit de stageperiodes uit jaar 3 en 4 samen gezorgd voor een goed begrip voor de politiek-bestuurlijke context van vraagstukken. En nu? En in september? Voor nu eerst een, naar mijn mening, welverdiende vakantie. In september wil ik door met een premaster Political Science aan de VU en vervolgens een master in International Relations. Hiervoor loopt nu nog een toelatingsprocedure dus dit is nog niet helemaal zeker. Mocht dit niet lukken dan is plan B een jaartje werken/reizen en vervolgens een master International Relations ergens in het buitenland.

Bente van Gool

Blij? Ja ontzettend! Misschien is opgelucht wel een beter woord. Het is toch iets waar je al zo’n tijd naar toe leeft en het feit dat het nu eindelijk af is voelt als een ontzettende opluchting. Waar gaat je afstudeeropdracht over? Mijn afstudeeropdracht voerde ik uit voor een opsporingsorganisatie binnen de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gaat over de vraag: hoe kan een organisatie zo zijn sturing inrichten dat medewerkers tijd- en plaats onafhankelijk kunnen werken. Hierbij wordt met tijd- en plaats onafhankelijk werken bedoelt dat een medewerker zelf kan bepalen waar en wanneer die werkt waarbij men niet meer vastzit aan een locatie en kantoortijd. Omdat deze opsporingsorganisatie voor COVID-19 nog helemaal niet zo werkte is dit best een omslag en waren zij vooral benieuwd hoe je als organisatie en leidinggevende dan moet sturen. Hoe ging de verdediging? Goed! Beter dan verwacht ook. Ik moet zeggen dat ik niet zo goed wist wat ik kon verwachten, maar achteraf viel het allemaal best wel mee. Je bent toch 5 maanden bezig met een onderwerp, dus veel weet je ook gewoon. Dat gaf wel een bepaald vertrouwen. Wat vond je het mooiste moment van je afstuderen afgelopen 5 maanden? Dat vind ik eigenlijk een best lastige vraag. Ik denk de huidige ontwikkelingen die plaats vind wat betreft de versoepelingen van ‘thuis werken, tenzij’. In mijn scriptie ben ik ervanuit gegaan dat er een moment zou komen waarop het weer mogelijk zou zijn om naar kantoor te gaan. Nu dit moment ook eindelijk is aangebroken, maak ik ook nog deze nieuwe ontwikkelingen mee. Hierdoor kan ik mijn opdrachtgever gelijk adviseren in deze nieuwe tijd en dat voelt wel als een kroon op de afgelopen 5 maanden. Wat vond je het moeilijkste moment van de afgelopen 5 maanden? Het moeilijkste moment vond ik de soms wel eenzaamheid bij het schrijven van je scriptie. Door deze gekke tijd heb ik niet op kantoor gewerkt en nooit echt in een bruisende werkomgeving gezeten. Hierdoor had ik soms wel het gevoel bepaalde ervaringen te missen. Dus ik denk dat ik dat als het moeilijkste heb ervaren. Wat maakt jou een bestuurskundige? Persoonlijk vind ik dat wat mijn bestuurskundige maakt het feit is dat je als een soort spin in het web kan fungeren. Doordat we van veel verschillende disciplines wat weten heb ik het gevoel dat we in veel verschillende situaties en onderwerpen onze draai kunnen vinden. Zo vertegenwoordig ik graag de organisatie naar ketenpartners, maar kan ik ook intern bij overleggen een mooie bijdragen leveren. Ik denk dat die combi, het zijn van een kameleon als het ware mij bestuurskundig maakt. En nu? En in september? Ja, twee hele mooie uitdagingen! 1 juni ben ik gestart als programmasecretaris bij het programma Hybride Werken. Dit is een programma van SZW die zich bezighoudt met het implementeren van hybride werken (ook wel tijd- en plaats onafhankelijk werken genoemd). Bij deze functie kan ik mooi mijn kennis vanuit mijn afstudeeronderwerp toepassen en ondertussen bijleren en een netwerk opbouwen. Verder is de planning dat ik 1 november start als trainee informatie- en verandermanagement bij een adviesbureau die werkt voor de publieke overheid. Twee hele mooie stappen als je het mij vraagt en wie weet wat de toekomst brengt.

Barend Klein Haneveld

Blij? Heel erg, maar ook verdrietig dat de opleiding alweer zo snel voorbij is. Het had wat mij betreft wel twee jaar langer mogen duren. Waar gaat je afstudeeropdracht over? Mijn afstudeeropdracht gaat in het kort over de rol die groene natuurinclusieve initiatieven kunnen spelen bij het verhogen van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving, en hoe de provincie Noord-Holland gemeenten kan helpen om het beleid en de werkwijze rondom deze initiatieven te verbeteren. Hieruit blijkt ook al wie mijn opdrachtgever was: de provincie Noord-Holland. Wil je ook afstuderen bij de provincie? Stuur ze dan een mail met een specifieke vraag of onderwerp voor een afstudeeronderzoek. Zij kijken vervolgens wat er mogelijk is. Hoe ging de verdediging? Goed! Het was wel spannend, want je weet van tevoren niet goed wat er gevraagd gaat worden. Wat wel helpt is dat ik na vier maanden afstuderen heel goed in het onderwerp zat. Hierdoor waren er uiteindelijk weinig vragen die ik niet kon beantwoorden. Wat vond je het mooiste moment van je afstuderen afgelopen 5 maanden? De mooiste moment(en) waren de laatste twee weken voor de deadline waarin ik iedere dag met Teun, Casper en Kim van 9.00 tot 22:00 op school zat om aan onze scriptie te werken. Zo is de 11de na anderhalf jaar corona toch weer een beetje als thuis gaan voelen. Wat vond je het moeilijkste moment van de afgelopen 5 maanden? Het omgaan met persoonlijke problemen die invloed hebben gehad op mijn planning, waardoor ik snel heb moeten schakelen. Uiteindelijk heeft dit geen echte problemen opgeleverd, alleen een overvolle agenda. Wel was dat even moeilijk. Wat maakt jou een bestuurskundige? Een hart voor de publieke zaak en vooral een hele sterke mening die ik graag deel en verdedig. En nu? En in september? In september hoop ik te beginnen aan een premaster Bestuurskunde bij de VU. Ook zijn er in maart weer verkiezingen en zal de campagne in september starten. Ondertussen hoop ik wel al een leuke baan te hebben.

Tanya Demirdas

Blij? Superblij! Het voelt fantastisch om afgestudeerd te zijn. Ik realiseer het me nog niet heel erg. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben wel trots dat ik het in 4 jaar gehaald heb. Waar gaat je afstudeeropdracht over? Over kansengelijkheid binnen het werving- en selectieproces. Dat heb ik onderzocht bij het Amsterdam UMC. Hoe ging de verdediging? Ook supergoed. Ik heb een 8 gehaald! Wat vond je het mooiste moment van je afstuderen afgelopen 5 maanden? Mijn verdediging. Al m’n dierbaren en begeleiders waren erbij. Ik heb alles kunnen presenteren wat ik heb gedaan. Met grote trots. Ik kreeg terug dat het onderzoek ertoe doet, dat het gebruikt gaat worden, dat vind ik heel mooi eraan. Wat vond je het moeilijkste moment van de afgelopen 5 maanden? Feedback krijgen. Ik had een hele kritische begeleider die veel op te merken had. Maar het was wel heel nuttig en heeft me het meest geholpen. Wat maakt jou een bestuurskundige? De sociale aspecten, het netwerken en verbinden van actoren, daar ben ik heel goed in. En nu? Nu ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging, bijv. een junior managementfunctie in een project, waarmee ik kan ontdekken wat ik als bestuurskundige wil. Want het vak is heel breed. Mijn droombaan is een leidinggevende functie binnen de zorgsector, daar wil ik graag bijdrage leveren. En in september? Ik heb me ingeschreven voor een master, maar ik weet niet of ik die al wil doen. Ik ben in elk geval op zoek naar een leuke nieuwe baan, een nieuwe uitdaging

Casper Boks

Blij? Heel blij, zin om nieuwe stappen te zetten! Na vier jaar Bestuurskunde ben ik toe aan iets nieuws, al zal ik de 11de wel erg missen. Waar gaat je afstudeeropdracht over?  Over hoe woningcorporatie Rochdale zijn interne bedrijfscultuur kan inzetten als middel om de organisatie te beheersen. Dat wil zeggen, het voorkomen van excessen en zorgen dat alle medewerkers veilig en op een fijne manier hun werk kunnen doen.   Hoe ging de verdediging?  Mijn verdediging ging goed. Mijn scriptie zit erg in het domein van organisatie management, soms neigt het zelfs een beetje naar bedrijfsmanagement. Het is daarom soms extra moeilijk om in de stof te komen, hierdoor moest ik tijdens mijn verdediging ook veel gemaakte keuzes extra toelichten.   Wat vond je het mooiste moment van je afstuderen afgelopen 5 maanden?  De keren dat ik met Barend, Teun en Kim op de 11de zat om te studeren vind ik denk ik het mooist. Elkaar motiveren, of samen de studiehandleiding bekritiseren, creëert een band.   Wat vond je het moeilijkste moment van de afgelopen 5 maanden?  De onzekerheid, er hangen zo veel studiepunten aan vast. Je zal maar zien dat je het dan niet haalt.   En nu? En in september?  Moet ik kiezen welke masteropleiding ik ga volgen. Ik heb mij ingeschreven voor drie masters: Science and Technology Studies bij de Goethe Universitat in Frankfurt, Political Geography of Duitslandstudies, beide aan de Universiteit van Amsterdam. Een moeilijke keus waar ik aankomende zomer even goed de tijd voor ga nemen.