If you go your own way. Afscheid van collega Guido van Os

De studentenpopulatie waarmee ik ga werken bij de Nederlandse Defensie Academie is wel zeer divers en varieert in leeftijd en werkervaring.

| Guido van Os |

Wat doe (deed) je bij bestuurskunde? Ik werk als sinds 2012 bij Bestuurskunde. Ben gestart als docent en later als hoofddocent. Ben ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de opleiding. De laatste jaren werkte ik vooral als afstudeercoördinator en gaf ik de vakken beleidsmanagement en verschillende varianten BOV. De afgelopen periode was ik ook actief als onderzoeker bij de Smart City Academy: het onderdeel van de HvA dat actief meedenkt over onderzoek, maar ook zelf onderzoek doet naar innovaties in de stad samen met partners zoals CTO, Amsterdam Arena en Nemo Kennislink. Wat ga je nu doen? Per 1 augustus start ik als assistent professor aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. Binnen die faculteit ga ik werken bij de opleiding Militaire Bedrijfskunde en ga vakken geven over het organiseren van militaireninzet. Bijvoorbeeld organisatiekunde, beleid en politiek, technologie en beleid en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast ga ik onderzoek doen naar de rol van technologie in de organisatie van de krijgsmacht. Hierbij kan je denken aan de sociaal-etnische en organisatorische vragen rondom autonome wapens. Maar ook of en hoe de organisaties van de krijgsmacht efficiënter kunnen worden georganiseerd en hoe internationale samenwerking kan worden versterkt tijdens vredesoperaties. 

Op de Veluwe zijn veel afdelingen van de krijgsmacht dus veel kazernes. Ik woonde in een dorp waar veel vaders van jongens waarbij ik in de klas zat, werkten bij de krijgsmacht (vooral de lucht mobiele brigade)

Wat heeft je gemotiveerd om dit te gaan doen? Natuurlijk vind ik de grootstedelijke omgeving van Amsterdam erg interessant. Voor de steeds verdere digitalisering van de stad en wat dit betekent voor de organisatie van bijvoorbeeld de gemeente en handelingen van publieke professionals. Maar dat blijft toch ongrijpbaar en de maatschappelijke impact is niet altijd heel helder. Juist een heel concreet onderzoeksobject en onderzoek dat van groot maatschappelijke waarde is heeft mij de stap doen zetten. Onderwijs is erg leuk, maar de combinatie met onderzoeksruimte helpt natuurlijk ook mee. Daarmee heb ik altijd al veel interesse gehad voor de bestuurlijk- politieke vraagstukken rondom vredesoperaties. Ik ben opgegroeid in de buurt van de Veluwe. Op de Veluwe zijn veel afdelingen van de krijgsmacht dus veel kazernes. Ik woonde in een dorp waar veel vaders van jongens waarbij ik in de klas zat, werkten bij de krijgsmacht (vooral de lucht mobiele brigade). De Balkanoorlog midden jaren 90 en alles wat daarom heen politiek gebeurde heb ik nauw gevolgd en heeft bij mij de interesse opgewekt over leiderschap in conflictsituaties maar ook pure organisatorische (politieke) keuzes die worden gemaakt tijdens vrede-operaties. Juist vanwege die politie-bestuurlijke vragen ben ik bestuurskunde gaan studeren. Toen ik mijn huidige interesse op het snijvlak van technologie en bestuur kon combineren met militaire vraagstukken, was het geen ingewikkelde keuze.    Waar kijk je positief op terug bij bestuurskunde en de HvA Bestuurskunde Amsterdam is een kleine opleiding met betrokken studenten en docenten. Dat maakt het uniek. Ik denk dat studenten worden gezien en gehoord en de docenten zijn bereikbaar en toegankelijk. En natuurlijk staat de opleiding midden in een dynamische grootstedelijke omgeving. Dat geeft heel veel mogelijkheden voor projectonderwijs en input voor het onderwijs. 

Wat betekent de inzet van techniek voor de vaardigheden en kennis van een publieke professional?

Wat kan beter aan de opleiding? Er gaat natuurlijk heel veel goed. Maar wat kan worden verbeterd, is om meer aandacht te hebben voor technologische innovaties die van invloed zijn op beleid en het sociale leven in de stad. Digitalisering is ontzettend belangrijk en vaak wordt snel aangenomen dat het nu eenmaal zo is dat technologie wordt ingezet. Eigenlijk ontstaan er heel veel interessante vragen. Bijvoorbeeld: wat betekent de inzet van techniek voor de vaardigheden en kennis van een publieke professional? Hoe beïnvloedt het gebruik van technologie en de partijen die specifieke kennis hebben rondom die technologie voor de governance, de sturing van de stad. Vragen die bij bestuurskunde naar mijn mening onderbelicht zijn, maar steeds belangrijke worden en eigenlijk al zijn. 

Na door veel hoepels te springen (medische keuring, psychologische test en veiligheidsonderzoek en natuurlijk een sollicitatieprocedure) kom je in dienst van de krijgsmacht

Wat verwacht je van je nieuwe baan? Ik verwacht een kleinere groep studenten, die ook gewoon student is met alles was daarbij hoort (vrij in te vullen 😊). De studentenpopulatie waarmee ik ga werken bij de Nederlandse Defensie Academie is wel zeer divers en varieert in leeftijd en werkervaring. Je kan een academische bachelor doen na je VWO. Je solliciteert dan bij Defensie en na door veel hoepels te springen (medische keuring, psychologische test en veiligheidsonderzoek en natuurlijk een sollicitatieprocedure) kom je in dienst van de krijgsmacht. Je krijgt dan een militaire training en je kan een bachelor opleiding volgen. Maar er zijn ook studenten die allang bij de krijgsmacht of andere onderdelen van Defensie werken. Zij kunnen een master volgen of specifieke cursussen die worden aangeboden. Dit leidt ook tot een andere werkomgeving.  Waar sta je over 5 jaar? Ja, nu zou ik natuurlijk een verhaal moeten vertellen over mijn toekomstbeeld! Verleden, heden en toekomst. Dat doe ik nog maar even niet. Wat ik over vijf jaar doe? Eerst maar eens een mooie start maken bij de Faculteit Militaire Wetenschappen. Misschien als je het over een jaar vraagt, dat ik dan een wat meer concreter antwoord kan geven. Wellicht kan ik dan de start van het pad omschrijven.  Die afspraak is bij deze gemaakt. We’ll meet again. Guido, dank voor dit interview en alles wat je voor de opleiding hebt gedaan. We wensen je een mooie toekomst bij Defensie en veel geluk met je gezin en alles wat je verder nog gaat doen!