Jaar 1

We can disagree and still love each other

| Tugba Öztemir |

In blok 1 van het nieuwe studiejaar kregen alle studenten uit jaar 1 een diversiteitstraining van docente Tugba Öztemir. Speciaal voor ELF geeft Tugba antwoord op een aantal vragen.

Wat betekent diversiteit voor jou? Leuke vraag, deze vraag stel ik ook altijd aan mijn studenten! Ik zal een poging wagen voor een definitie en ik zal deze definitie toespitsen op het onderwijs. Volgens mij zou het fijn zijn als diversiteit erkennen en herkennen een status quo zou worden in ons onderwijs. In andere woorden: kunnen wij andere realiteiten erkennen en accepteren? Ongeacht alle meningen van studenten en docenten, zou er een basis moeten zijn waarop we met elkaar in gesprek gaan in de klas. Wat denk jij en waarom denk je dat? Durf door te vragen. Geen jij-bakken, maar gewoon goed doorvragen. Alvorens we dit doen is het handig om eerst te erkennen wat ons ‘ons’ maakt. Wat maakt ons een klas en wat maakt ons een groep? Wat delen we wel en wat delen we niet?

We can disagree and still love each other. Unless your disagreement is rooted in my oppression and denial of my humanity and right to exist

Op het moment dat we geen veilig gevoel hebben in de klas, of op je werk, dan blijft praten over diversiteit onmogelijk. Mensen moeten weten dat ze niet gedehumaniseerd worden, mensen moeten weten dat de groep veilig is en mensen moeten weten dat ze constructief een gesprek mogen voeren en dat er docenten zijn om dat te begeleiden. De schrijver James Baldwin zegt dit wat beknopter: "We can disagree and still love each other. Unless your disagreement is rooted in my oppression and denial of my humanity and right to exist". Hopelijk is mijn antwoord een beetje duidelijk haha! Waarom kregen studenten jaar 1 deze training? Jaar 1 kreeg diversiteitstrainingen omdat we het als opleiding belangrijk vinden om 1) veiligheid in de klas te creëren en 2) studenten bekwaam te maken in meningen te durven uiten. Wees wie je wil zijn maar laat ook de ander in zijn waarde. Dit kan soms heel gevoelig worden, maar ik vind het leuk om deze gesprekken aan te gaan.  Hoe vond je de eerstejaars? Wat heb je met hen meegemaakt? Voor mij zijn onze eerstejaars heel schattig, maar ook heel intelligent. Studenten durfden hun mening te uiten tijdens de workshop en soms kregen ze er rode wangen bij en dat is niet erg. Studenten durfen heel veel en ik hoop vaker dit soort gesprekken met ze te voeren.  Welke boodschap wil je de eerstejaars nog meegeven voor dit studiejaar? Schroom niet om vragen te stellen en om je klasgenoten uit te nodigen voor vriendelijke debatten. Wel is het handig als je je ook af en toe inleest in bepaalde zaken als je van plan bent daar vragen over te stellen. Door je in te lezen of iets te bekijken toon je aan dat je serieuze interesse hebt en dat helpt bij een debat/gesprek. 

Wil je reageren?