Scriptieprijs Bestuurskunde 2021

| Naomi Pieper en Marco Hofman |

Op 8 oktober vond de diploma-uitreiking plaats in de roemruchte Melkweg in Amsterdam. Hier zijn de studenten die vorig jaar zijn afgestudeerd in de zon gezet, met mooie speeches, prachtige foto’s, applaus, felicitaties en bloemen. Traditiegetrouw reikten we ook de Scriptieprijs Bestuurskunde uit voor de beste afstudeeropdracht van studiejaar 2020-2021.

Een onafhankelijke jury met daarin Steven Jongejan, Agnes van den Andel en de externe voorzitter Joki Harms hebben zich over de drie - door afstudeerbegeleiders voorgedragen – afstudeerwerken gebogen en gewikt en gewogen. Bente van Gool, Nico Heemskerk en Naomi Pieper waren de genomineerden. De prijs is toegekend aan……………………………………………………………………………….. Naomi Pieper.

Zij heeft een onderzoek gedaan naar de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in opdracht van Arcadis. Arcadis was benieuwd naar de knelpunten die maatschappelijke organisaties in zorg en onderwijs ervaren rondom verduurzaming van hun vastgoed en hoe gemotiveerd deze organisaties zijn om aan deze verduurzamingsopgave te werken. Met de resultaten en aanbevelingen kan Arcadis beter inspelen op de wensen en behoeften van hun ‘klanten’. Naomi heeft het onderzoek erg grondig aangepakt. Een mooie literatuurstudie gedaan waaruit 5 belangrijke factoren zijn voortgekomen die samenhangen met knelpunten en drijfveren rondom verduurzaming, 5 zorginstellingen en 5 onderwijsinstellingen bevraagd en 5 mooie aanbevelingen geformuleerd waar Arcadis heel blij mee is. Gefeliciteerd Naomi!