Alumni

Verandering krijg je niet door vast te houden aan het oude

Hoe doen onze afgestudeerde studenten het en waar komen ze terecht?

| Mohamed Belkasmi en Annekee van Bemmel |

  • Mohamed Belkasmi
  • 22 jaar
  • Bachelor Bestuurskunde (HvA, 2020)
  • Master Bestuurskunde Veiligheid (2021, VU)
  • Junior Kennisspecialist Onderwijs en Jeugd bij de gemeente Zaanstad sinds 9 augustus 2021
  • Lid van PvdA Amsterdam sinds 2016
  • Woont in Amsterdam Noord (bij zijn ouders)
  • Hobby's zijn voetbal, gamen en atletiek
Woensdagmiddag 6 oktober spreek ik Mohamed Belkasmi online. Hij werkt die dag vanuit huis, net als ikzelf overigens.

Wat was jouw ambitie? Waarom keuze voor bestuurskunde? Van jongsaf aan ben ik maatschappelijk betrokken. Mijn ouders zijn beiden ook maatschappelijk betrokken. Mijn vader was jarenlang actief in het buurthuis, mijn moeder was onder meer betrokken bij opvang op school en is nu bijna 15 jaar oudercontactmedewerker. De maatschappelijke discussie was nooit van de eettafel weg te slaan. Zelf wilde ik daarom ook maatschappelijk actief zijn en een bijdrage aan de samenleving leveren. Vooralsnog hoef ik niet per se politiek actief te zijn, al heb ik me wel kandidaat gesteld voor de PvdA bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Vlak voor publicatie van dit interview werd bekend dat Mohamed op nummer 9 op de concept-kandidatenlijst PvdA Amsterdam is geplaatst. Een hele eer en verantwoordelijkheid. Wat doe je nu en hoe ben je daar terechtgekomen? Ik ben Junior Kennisspecialist Onderwijs en Jeugd bij de gemeente Zaanstad. Een oud klasgenoot en indertijd medestudent aan de VU (Cas Biesheuvel) wees me op deze vacature als écht iets voor mij. Toen heb ik gesolliciteerd en ben ik uitgenodigd voor een gesprek. Uiteindelijk heb ik twee gesprekken gehad en ben ik aangenomen. Hoe is het om te werken? Relaxed. Je kan je tijd zelf indelen, je hebt veel vrijheid. Thuiswerken maakt het ook wat makkelijker. Ik werk 4 x 9 uur. Ik mag nu één dag per week naar kantoor, dat doe ik meestal wel. Wat houdt jouw werk in? In mijn werk hou ik me onder meer bezig met het nationaal programma onderwijs. Dat gaat over de gelden die beschikbaar zijn vanuit de gemeenten voor de voorschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs om onderwijsvertragingen die zijn ontstaan als gevolg van corona aan te pakken. Het gaat om extra middelen tot en met schooljaar 2022-2023 (dus niet structureel) om in te zetten. Voor de gemeente Zaanstad is er 3 miljoen beschikbaar. Daarvoor moeten we interventies bedenken. Er zijn verscheidene problemen, jongeren hebben door corona minder fysiek bewogen, lange tijd was fysiek naar buiten gaan namelijk beperkter mogelijk. Daarnaast hebben veel jongeren een achterstand/vertraging opgelopen. De scholen hebben een schoolscan gemaakt en daarin staan de belangrijkste uitdagingen voor de school en geven ze aan waar ze zelf behoefte aan hebben. Verder houd ik me bezig met het onderwijsachterstandenbeleid en de verkeersveiligheid rondom scholen. Heb je in jouw werk wat aan de opleiding bestuurskunde? Jazeker, je bent de hele dag met mensen in gesprek en probeert uit te zoeken wat de verschillende behoeften en belangen zijn en hoe je verbindingen moet leggen. Op de opleiding moest je ook leren omgaan met verschillende belangen. Zo moesten we bijvoorbeeld een keer voor project uitzoeken hoe een tunnel eruit moest zien. Hoe bepaal je dat? Wie hebben daar invloed op? Hoe maak je een belangenafweging tussen de verschillende actoren? Zo’n speelveld heb je nu ook binnen de gemeente. Wat is goed aan de opleiding? Het deel onderzoek doen vond ik goed, we moesten altijd wel onderzoek doen. Uiteindelijk heeft dat me veel geholpen, ook voor mijn masterscriptie. Daar heb je echt een voordeel mee. Je weet hoe je iemand moet interviewen, hoe je data moet verzamelen, hoe je om moet gaan met kwantitatief onderzoek. Welke ervaring is je bijgebleven? Meest bijzondere vond ik dat we in de klas zaten met verschillende politieke voorkeuren. Dat leidde tot vrij felle discussies in de klas en daarbuiten. Over Zwarte Piet bijvoorbeeld hadden we een hoogoplopende discussie. Dat vond ik goed gaan, niet iedereen heeft dezelfde mening maar het gesprek voeren met elkaar is goed. Mensen moeten ook anders denken dan jij. Is juist goed. Je kan moeilijk allemaal dezelfde Mohameds hebben. Wat is je van de opleiding bijgebleven? Leren hoe je problemen en complexe vraagstukken moet oplossen. Wie is voor jou een voorbeeld op gebied van bestuurskunde? Wie inspireerde jou? Ik zeg vrijwel altijd: mijn broer. Mijn broer is afdelingshoofd Openbare orde en Veiligheid in Zaanstad. Hoe hij omgaat met bepaalde problemen vind ik goed. Hij vraagt zichzelf steeds af: wat is de kern van het probleem, hoe moet ik dat oplossen en wie moet ik daarvoor meekrijgen? Hij is altijd heel relaxed en het lukt hem dan ook. Zijn manier van werken is echt een voorbeeld voor mij. Hoe zou jouw broer jou omschrijven? Dat ik doorzet, sociaal ben en heel relaxed. Mijn vader is ook heel sociaal en mijn moeder is heel kalm. Ik ben een mix van beiden. Wat vind je het mooist aan het vak van een bestuurskundige? Dat je vanuit verschillende invalshoeken een probleem kan bekijken. Vanuit economisch, sociologisch en politiek oogpunt. Dat is onze meerwaarde. We zijn wel meer generalist dan specialist. Vandaar ook mijn keuze voor master Veiligheid, om me ergens in te specialiseren. Wat is belangrijk voor ons als opleiding om aandacht aan te geven? Het cijfermatige deel, statistiek. Dat was algemeen en vonden veel mensen moeilijk. Dat komt altijd terug. Daarnaast is financieel inzicht belangrijk, de begrotingscyclus begrijpen. Je moet soms een bestedingsvoorstel maken, dan helpt het wel dat je daar goed inzicht in hebt. Wat is jouw advies aan onze huidige studenten? Relax, het lukt je wel. Bedenk dat je niet overal goed in kan zijn. Geniet van de opleiding en de vier jaar dat je mag studeren. Doe ook dingen naast je opleiding die te maken hebben met je opleiding. Verrijk je CV. Maak de afweging: wat vind ik leuk, wat is van toegevoegde waarde? Waar sta je over vijf jaar? Hopelijk in iets van een politieke of maatschappelijke functie. Verder hoop ik dat ik stappen heb gemaakt als het gaat om werk, dus ben doorgegroeid van een junior naar een senior functie dan wel een coördinerende rol. Tot slot, een nieuwe bestuurscultuur, hoe creëer je die? Met nieuwe mensen. Verandering krijg je niet door vast te houden aan het oude. Mohamed zal zich hier zelf voor kunnen gaan inzetten als nieuw gemeenteraadslid voor de PvdA. Dus stem op hem wanneer je hem hierbij wil ondersteunen. Wij wensen Mohamed in ieder geval veel succes!

Mohamed Belkasmi en Annekee van Bemmel

Wil jij ook jouw verhaal delen? Laat het dan weten aan Annekee van Bemmel.