Voorwoord

De wereld in jezelf

| Redactie 11 |

Beste lezer, Twee redactieleden volgen op dit moment een cursus essay-schrijven via de Schrijversvakschool. Daar lezen zij onder meer het boek De wereld in jezelf van Polak/ de Vries (2018). De bundel bevat 60 verhalen en beschouwingen over de Nederlandse samenleving in de 21e eeuw. Wat opvalt is dat elk verhaal zijn eigen invalshoek en onderwerp kent en daarmee een eigen individueel accent geeft aan hoe de schrijver de buitenwereld of de maatschappij ziet en ervaart. De variatie van onderwerpen is enorm: man-vrouwverhoudingen, vrijheid van meningsuiting, de ik-cultuur, liefde en seks, emoties, betekenis van webcams, individualisme & solidariteit etcetera.

wat houdt ons bezig, wat motiveert ons, waar maken we ons druk over, hoe zien anderen ons?

Ook ELF biedt een mooi podium om de wereld te bezien vanuit vele perspectieven. Door onze opleiding als een kleine wereld in de grote wereld te beschouwen of veel breder: wat houdt ons bezig, wat motiveert ons, waar maken we ons druk over, hoe zien anderen ons? Dat doet iedereen vanuit zijn of haar eigen perspectief. Individueel, vanuit een bepaalde ervaren sociale identiteit, waarden gedreven of vanuit een religie of (politieke) levensbeschouwing. Deze eerste editie van magazine ELF studiejaar 2021-2022 heeft als overkoepelend thema diversiteit en internationalisering. Dit nummer bevat weer de bekende rubrieken en geeft speciale aandacht voor het project uit jaar vier dat onze studenten samen uitvoeren met studenten van de Drexel University in Philadelphia. Het onderwerp is sociale rechtvaardigheid. Wat doen Amsterdam en Philadelphia daaraan en met wie werken zij samen? En wat betekent het om samen te werken met Amerikaanse studenten? Docent en collega Loek van Kraaij bericht vanuit New York City met short stories over wat hij daar meemaakt. Vanuit de minor migratie een mooie bijdrage van de in Afghanistan geboren studente Gita. Zij beantwoordt vragen over de Nederlandse terugtrekking vanuit Afghanistan. En wat zijn de ervaringen en tips van afgestudeerde Teun die in zijn derde jaar een minor in Estland heeft gevolgd? Alumnus Samy Sheta brengt ons verder op de hoogte met zijn missie om het hoger onderwijs en de werkplek inclusiever te maken. En wat te denken van oud-student Mo Belkasmi die hoog op de lijst staat voor de PvdA Amsterdam voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? Hoe heeft hij dat geflikt? En nog veel meer. Teveel om op te noemen. De politiek-filosofe Hannah Arendt, die we in jaar 4 uitgebreid behandelen, heeft de wereld ooit opgevat als inter esse. Letterlijk: de wereld staat tussen ons in. Het Nederlandse woord interesse is hier vanzelfsprekend van afgeleid. Het woord vatten wij op als nieuwsgierigheid naar de ander hoe deze de wereld ervaart, interpreteert en betekenis geeft. Ook ELF biedt een mooi podium om de wereld te bezien vanuit vele perspectieven Veel leesplezier!

De redactie Bianca Oostenrijk, Tibbe Bakker, Esther Koster en Marco Hofman