Alumni

Hoe doen onze alumni het, waar komen ze terecht? Als eerste in deze serie Christiaan Peetoom en Laurens Meijer aan het woord.
"Ga de straat op en luister naar mensen die ervaring hebben"
"Nu ik terug kijk op mijn studententijd besef ik mij pas hoeveel ik heb geleerd en hoe snel alles is gegaan"

Christiaan Peetoom

24 jaar Bachelor Bestuurskunde (HvA, 2019) Raadslid VVD gemeente Alkmaar (v.a. maart 2018) Persoonlijk medewerker Tweede Kamerlid VVD Mark Harbers (v.a. juni 2019) Start medio maart 2021 als politiek adviseur van Bert Wijbenga VVD-wethouder Rotterdam KNVB-scheidsrechter (sinds 2012)

Wat is goed aan de opleiding? Op de allereerste dag moesten we meteen een echte opdracht doen in stadsdeel West. Dat was behalve leuk ook heel leerzaam. De combinatie van theorie met praktijk werkt heel goed. Dat je bijvoorbeeld een juridisch vak als gemeenterecht kon toepassen in de opdracht van project. Wat heb je nodig voor deze opleiding? Om de opleiding succesvol af te kunnen afsluiten moet je een generalist en doorzetter zijn. Je moet in staat zijn om veel verschillende onderwerpen tot je te nemen en te begrijpen. Daarnaast moet je ook vakken die je niet direct liggen wel halen. Welke ervaring is je bijgebleven? Een bijzonder moment bij project in jaar 1. We moesten mensen interviewen over de herinrichting van een plein. We raakten in gesprek met iemand die zei dat hij een crimineel was. Hij was heel open en aardig en kon goed aangeven wat er zou moeten gebeuren. We waren nog tamelijk naïef, maar kregen toen wel meteen door dat je met verschillende actoren moet meekijken om een goed beeld te krijgen. Dus zowel met bewoners als ondernemers en bijvoorbeeld een politieagent. Wat BSK mij leerde is…. Belangrijkste wat ik heb geleerd is het analyseren van een probleem. Wat is het probleem en wat heb je nodig om het op te lossen? Huidige werk Tot medio maart werk ik nog als politiek assistent van VVD Tweede Kamerlid Mark Harbers. Leukste aan deze baan is dat je met werkbezoeken bij veel verschillende organisaties komt en heel veel mensen leert kennen. Per half maart word ik politiek adviseur van Bert Wijbenga, wethouder en eerste loco-burgermeester in Rotterdam. Na vooral aan de politieke kant te hebben gezeten, is voor mij in deze baan interessant om vanuit de bestuurlijke kant mee te werken aan oplossingen. Wat is jouw ambitie? Politiek is moeilijk te plannen. Ik doe iets als ik het leuk vind en er iets van kan leren. Ooit burgemeester worden van Alkmaar zou mooi zijn. Wat ik echt zeker weet is dat ik altijd in de publieke sector zal werken, niet in de commerciële wereld. Voor mij is het belangrijk iets te doen wat van toegevoegde waarde is voor de samenleving. Prima om winsten te maken, ik zal me er altijd voor inzetten dat mogelijk te maken, maar zelf vind ik dat niet bevredigend. Wie is de beste in jouw vak? Ik ben niet zo’n fan van voorbeelden. Wat me aanspreekt is de bestuurskundige aanpak om te proberen met een werkbare oplossing te komen. Dat is iets wat Rutte goed doet. Hij is heel flexibel. Dat is goed, maar maakt hem politiek wat lastiger te peilen. Wat vraagt op dit moment veel aandacht binnen bestuurskunde? De menselijke maat. Dat beleid wordt uitgewerkt op een manier die ruimte geeft voor menselijke aspect waarbij duidelijk is gemaakt wat wel en wat niet kan. Hoe zouden we dat bij kunnen brengen aan onze studenten? Bedenk oplossingen niet vanachter een bureau. Ga de straat op als bestuurskundige. Loop mee met de mensen die ervaring hebben met een probleem in de praktijk. Als je weet waar ze tegenaan lopen, is het makkelijker beleid te maken. Wat vind je het mooist aan het vak van een bestuurskundige? De veelvoud aan onderwerpen en mogelijkheden. Je kan overal terecht als bestuurskundige. Wat is een vereiste voor een bestuurskundige? Je kan pas iets voor elkaar krijgen als je het goed kan verwoorden. Dat geldt intern maar ook extern. Je moet beleid duidelijk uit kunnen leggen en goed verwachtingen managen. Niet iets zeggen wat je niet waar kan maken. Wat is belangrijk voor ons als opleiding om aandacht aan te geven? Leren plannen. Gestructureerd te werk gaan. Dat moet je als student echt leren, anders verlies je het overzicht. Dat ging bij mij in het begin mis. Toen ik eenmaal gestructureerd te werk ging, haalde ik geen onvoldoendes meer. Geef niet op als je onvoldoende haalt. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? Wees eigenwijs. Je hoeft niet altijd te handelen naar wat mensen willen dat je doet. Wees en durf kritisch te zijn. Laat jezelf zien. Blijf altijd kritisch nadenken, met respect voor het standpunt van de ander. Naast wie zou je in het vliegtuig/trein willen zitten en waarheen? Naast Eberhard van der Laan naar Italië. Italië omdat ik dat een leuk land vind. Van der Laan want zijn authenticiteit spreekt me aan. De manier waarop hij zich heeft bewogen in een politieke omgeving vind ik inspirerend. Zoals hij dat deed met de aanpak van de Top 600, daarin was hij soeverein, bijna onaantastbaar voor de gemeenteraad. Gemeenteraad in Alkmaar In mijn derde studiejaar (maart 2018) werd ik gemeenteraadslid. Dat vond ik een enorme eer. Ik was toen 21 jaar en was anderhalf jaar lid van de VVD. Ik raad het iedereen aan. Heel leerzaam. Anders had ik de banen die ik nu heb niet gehad. Advies zorg dat je doet wat je leuk vind, is het allerbelangrijkste.

Laurens Meijer

Ik ben Laurens Meijer vierentwintig jaar oud en kom uit Hoofddorp. Ook ik ben in 2014 begonnen met de opleiding bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. De reden voor mij om te starten met deze opleiding was mijn affiniteit met de politiek en maatschappelijke vraagstukken. Nu ik terug kijk op mijn studententijd besef ik mij pas hoeveel ik heb geleerd en hoe snel alles is gegaan. In 2018 heb ik mijn HBO bestuurskunde afgerond na stage te hebben gelopen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mijn thesis over de slachtofferzorg na een terroristische aanslag in Nederland is één van de onderzoeken waar ik met ontzettend veel plezier en interesse op terug kijk. Nadat ik mijn HBO bestuurskunde had afgerond voelde ik dat ik nog niet uitgeleerd was. Ik besloot om de master bestuurskunde op de Vrije Universiteit te gaan volgen om mijn kennis in bestuurskunde nog verder uit te breiden. Na een jaar een Premaster te hebben gevolgd kon ik mijn master bestuurskunde met de richting veiligheid gaan volgen. Vooral de veiligheidskant van de overheid met daarin de crisisbeheersing en terrorismebestrijding is een onderdeel waar ik veel interesse voor heb. Tijdens mijn masterperiode heb ik met vakken als sociale veiligheid en veerkracht en fysieke veiligheid en crisisbeheersing hier meer over kunnen leren. Maar mijn laatste jaar is wel anders gelopen dan ik mij had voorgesteld en dit komt vanzelfsprekend door de COVID-19 crisis. We leven op dit moment in een historische onwerkelijke tijd. Daarom is het naar mijn mening van cruciaal belang om hier goed onderzoek naar te doen. Om deze reden heb ik mijn masterthesis in het teken gesteld van de COVID-19 crisis. Hierin heb ik onderzocht wat voor invloed de COVID-19 crisis heeft op de sociale verhoudingen in onze samenleving. Het is duidelijk dat de COVID-19 crisis impact heeft op onze gezondheidszorg en economie, maar het sociaal-maatschappelijke aspect is iets wat zeker aan het begin van de crisis weinig aandacht heeft gekregen. Om dit aspect te onderzoeken heb ik onderzocht in hoeverre deze crisis ervoor zorgt dat wij als samenleving meer naar elkaar toe groeien of dat er sprake is van meer polarisatie. Om dit te onderzoeken heb ik besloten om interviews af te nemen met experts op het gebied van polarisatie en sociale cohesie om te zien wat hun visie is op onze samenleving. De visie van de experts heb ik daarna vergeleken met de mening van burgers. Wat voor impact heeft de crisis op hen en zien zij in hun eigen omgeving de sociale cohesie of juist de polarisatie groeien? Als u naar uw eigen omgeving kijkt wat zou dan het antwoord zijn op deze vraag? Uit mijn resultaten van mijn thesis blijkt dat er namelijk sprake is van een verschuiving. Deze verschuiving heeft te maken met de manier waarop wij naar het COVID-19 virus zijn gaan kijken. Aan het begin van de crisis was er sprake van een gevoel van saamhorigheid en maatschappelijke solidariteit om het virus te bestrijden. De sociale cohesie in de samenleving groeiden onder andere door het starten van burgerinitiatieven met het klappen voor het zorgpersoneel en het doen van boodschappen voor kwetsbare groepen. Daarnaast was er veel vertrouwen in de regering en premier Mark Rutte. De anderhalve meter samenleving die door de overheid werd geïntroduceerd zorgde voor het ontstaan van een nieuwe identiteit. Maar het begin van de versoepelingen van de COVID-19 maatregelen heeft gezorgd voor een kanteling. Een kanteling die we na het invoeren van de tweede lockdown wellicht nog sterker terugzien. De kritiek op de overheid en de maatregelen zijn gegroeid. Ondanks dat het draagvlak voor de huidige lockdown volgens recent onderzoek nog op 52% zit neemt de roep om versoepelingen verder toe. Er is een weerstandsidentiteit ontstaan tegen de COVID-19 maatregelen en de experts en de burgers uit mijn onderzoek zien de tegenstellingen en polarisatie in de samenleving groeien. De groei van de sociale cohesie aan het begin van de COVID-19 crisis lijkt helemaal verdwenen. De tegenstellingen en polarisatie in de samenleving over hoe we de COVID-19 crisis moeten aanpakken lijkt met de dag toe te nemen. Met deze conclusie heb ik mijn thesis kunnen afsluiten en heb ik mijn master bestuurskunde met de richting veiligheid afgerond. Een ontzettend interessant onderzoek om mijn studie mee af te ronden. Vanzelfsprekend was het niet altijd makkelijk aangezien ik alles thuis moest afronden. Ik ben nu klaar om het werkveld in te gaan hoogstwaarschijnlijk via een traineeship richting informatiemanagement en cybersecurity. Mijn ambitie is om ooit bij de AIVD werkzaam te zijn, maar dat is toekomstmuziek. Allereerst is het van belang ervaring op te doen en gezamenlijk uit deze crisis te komen, laten we hopen dat het perspectief hierop de komende maanden steeds verder gaat groeien.