Stage

“Sociaal kapitaal verwijst naar de hulpmiddelen waar men over beschikt via en door middel van persoonlijke en zakelijke netwerken. Deze hulpmiddelen omvatten informatie, ideeën, tips over mogelijke transacties, zakelijke kansen, geldkapitaal, macht en invloed, morele steun, goodwill zelfs, vertrouwen en samenwerking. Het woord ‘sociaal’ in sociaal kapitaal benadrukt dat deze hulpbronnen geen persoonlijke bedrijfsmiddelen zijn, ze zijn niet het bezit van een persoon. De hulpmiddelen berusten in netwerken van relaties.” (Baker, 2001)

In deze rubriek verhalen over de stages. In semester 2 dit studiejaar hebben zo’n 60 studenten weer een stageplek kunnen vinden. Hierbij een wall of logos van organisaties waar studenten stage lopen en een onderdeel vormen van ons netwerk opleiding bestuuurskunde.