Voorwoord

Beste lezer, Voor je ligt het 0-nummer van het eerste opleidingsmagazine gemaakt voor en door docenten en (oud) studenten van de opleiding HvA bestuurskunde. Waarom een magazine? Wij denken dat een magazine – of in gewoon Nederlands: een tijdschrift – kan bijdragen aan onze opleiding als leergemeenschap. Een plek waar de bestuurskunde ons verbindt en waar we gezamenlijk spreken, denken, lezen en schrijven over (de aanpak van) maatschappelijke vraagstukken, de opleiding en over wat ons verder bezighoudt en inspireert. Normaal gesproken vindt dat plaats binnen de lokalen, in de wandelgangen, tegenwoordig veelal online en uiteraard op de 11e verdieping van het Wibauthuis. Dat spreken, denken, lezen en schrijven gebeurt meestal individueel, in kleine groepjes of binnen de ruimte van het lokaal. De opleiding herbergt talloze ideeën, opvattingen, plannen, gesprekken en inspiratiebronnen die vaak onzichtbaar blijven of beperkt tot een bepaalde groep. Dat wil dit magazine graag ontsluiten en vastleggen. Om dat te bereiken zijn vier doelstellingen geformuleerd: Het magazine geeft vorm aan de leergemeenschap, zorgt ervoor dat studenten uit dezelfde en verschillende leerjaren elkaar (beter) leren kennen. Op die manier ontstaat ook perspectief. Je kan zo zien welk pad je kan bewandelen binnen de opleiding, met welke mensen je te maken kan krijgen en in welke richting jij je zou kunnen ontwikkelen. Het magazine wil verhalen delen. Docenten kunnen hierin iets van zichzelf laten zien, net als (oud) studenten, maar ook de bevindingen en resultaten uit het onderwijs krijgen zo een podium. Het magazine draagt verder bij aan het met elkaar in gesprek blijven; het is een plek waar ‘netelige vraagstukken met de bokshandschoenen af’ besproken kunnen worden. We geven ruimte aan discussie en meningsverschillen; we agree to disagree. Als laatste is het magazine bedoeld om studenten en docenten te inspireren voor de inhoud van het vakgebied van de bestuurskunde en te enthousiasmeren voor alles wat er gebeurt binnen onze opleiding. Een 0-nummer? We zijn from scratch begonnen. In dit 0-nummer krijgen de eerste vaste rubrieken vorm: portretten van wat er gebeurt in de verschillende leerjaren, een column, een polemiek, een boekbespreking. Maar we staan natuurlijk open voor suggesties, vooral van studenten. Ook de titel van het magazine is nog voorlopig. ELF verwijst naar onze 11e verdieping en ook naar een elftal: onderwijs en leren is tenslotte ook een gezamenlijke excercitie van studenten individueel, met andere studenten en met docenten. Met elkaar zijn we (op de 11e) succesvol. Daarnaast is 11 het meestergetal; 11 is verbonden met spiritualiteit, geestelijk inzicht, openbaring, creativiteit en intuïtie. ... Het getal van de begenadigd kunstenaar, (spiritueel) leider, musicus óf een doorgewinterde boef. Een getal van uitersten dus. Dit getal wordt gezien als een lastig getal, met tegengestelde tendensen in zich.   Hoe gaan we verder? Allereerst willen we natuurlijk dat je het magazine bekijkt, doorbladert en leest. Het bevat veel inspirerende, interessante en soms opmerkelijke artikelen en bijdragen. We hebben er hard aan gewerkt. We horen graag reacties op dit 0-nummer en zoeken ook nog twee studenten om deel te nemen aan de redactie. Naar verwachting zal het magazine minimaal vier keer per studiejaar uitkomen.

Vragen, opmerkingen, suggesties en een voorstel voor nieuwe titel van het magazine? Laat het ons weten! Mail deze naar: t.bakker@hva.nl of m.j.hofman@hva.nl De redactie Tibbe Bakker, Esther Koster & Marco Hofman

11 EEN BEGIN LENTE DIE ONTWAAKT WAAR WE WEER MOGEN VREUGDEVUUR!