WELKOMSTBERICHT VAN DE OPLEIDINGSMANAGERS VAN SOCIAL WORK

Als je een aankomend propedeuse student nu op onze 4e etage in het Wibauthuis tegen zou komen: wat zou je dan tegen deze student willen zeggen?

Goed je te zien, fijn dat je er bent, we hopen oprecht dat je je thuis gaat voelen bij ons. Fijn dat je voor SW hebt gekozen en zo met ons een bijdrage wilt gaan leveren aan een meer rechtvaardige en sociale samenleving. We bieden onderwijs wat er toe doet. Vanaf dag 1 proberen we samen met jou, het werkveld, onze onderzoekers en docenten te werken aan mogelijke oplossingen voor sociale en maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor is een veilige en vertrouwde leer-werkomgeving belangrijk. Veel van ons onderwijs is nog online zorg ervoor dat je je klasgenoten en je docenten goed leert kennen en schroom niet om hen om hulp te vragen als het even niet gaat of als je iets nodig hebt. We wensen je een mooie, boeiende en uitdagende tijd bij ons! Hartelijke groet, Samme en Daniƫlle