DE SOCIALE AGENDA

Lieve aankomende studenten,

Laten we het hebben over de maatschappij waarin we leven, de samenleving. Laten we het hebben over sociale ongelijkheid, discriminatie en uitsluiting, maar ook over diversiteit, inclusie, over een inclusieve stad waarin mensen meetellen. Laten we spreken over rechtvaardigheid, mensenrechten, democratie, over stem, macht en vrijheid. Over duurzaam leven, onze voetafdruk. We gaan praten over kinderen, jongeren en de kansen die zij hebben of zouden moeten hebben. We gaan nadenken over bestaanszekerheid, menselijke waardigheid, voor iedereen.

Welkom bij de Sociale Agenda.

MEER OVER DE SOCIALE AGENDA

De Sociale Agenda maakt Social Work op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) uniek. Met alle studenten volg je het onderwijs binnen de Sociale Agenda en ga je in de praktijk aan de slag met vraagstukken van de Sociale Agenda. Via stages en onderzoek werk je aan oplossingen voor sociale uitdagingen in de metropoolregio Amsterdam! Je kan kiezen voor het thema wat jou het meest aanspreekt! Binnen elk thema staat een uitdaging of challenge centraal. Thema 1. Bestaanszekerheid Challenge: Minimaliseer bestaansonzekerheid, maximaliseer menselijke waardigheid: hoe kun je mensen een waardig bestaan geven met de zekerheid op fatsoenlijk onderdak, eten, dagbesteding en inkomen? Thema 2. Inclusieve stad Challenge: Een inclusieve stad: samen leven zónder drempels: wat is nodig om iedereen, ongeacht leeftijd, religie of zorgvragen, gelijke kansen te geven in de samenleving? Thema 3. Ruimte voor kinderen en jongeren Challenge: Kinderen en jongeren bepalen mee: hoe laat je kinderen en jongeren meedenken en -beslissen over hun eigen leven in de stad? Thema 4. Lokale democratie en mensenrechten Challenge: Gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid: hoe geef je iedereen een gelijke stem in besluitvorming en vergroot je sociale rechtvaardigheid? Thema 5. Groene duurzaamheid Challenge: Samen maken we de stad voor iedereen duurzaam: hoe creëren we met elkaar een groene en duurzame stad voor iedereen?