NSE 2021

Heb jij de enquete al ingevuld?

Gister hebben alle studenten de persoonlijke inloggegevens gekregen om de NSE 2021 in te vullen. Wat is de NSE? Alle hogescholen en universiteiten in Nederland zijn sinds 1 mei 2020 verplicht door het Ministerie van Onderwijs de NSE af te laten nemen. Het Ministerie is van mening dat de NSE helpt bij het verder verbeteren van de opleiding en de studievoorlichting voor studiekiezers. Naast de open dagen, SKC etc. Als opleiding en hogeschool gebruiken we deze enquĂȘte onder andere als evaluatietool: om te zien of ingezette verbeteringen en veranderingen tot een ander oordeel van studenten leidt en dus een positief effect hebben. Om betrouwbare uitspraken over onze opleidingen te kunnen doen, streven we naar een zo hoog mogelijk respons. Wat zijn de effecten van de NSE? Naar aanleiding van eerdere uitkomsten van de NSE hebben wij als opleidingen de volgende verbeterpunten doorgevoerd:

1. De overstap regeling van studenten in de uitfaserende opleiding naar SW.

2. Nieuwe medewerker online didactiek aangenomen om de structuur van Brightspace te verbeteren en docenten hierin te ondersteunen.

3. Studentassistenten aangenomen voor het Digitaal Servicepunt om docenten en studenten te ondersteunen bij de hardware van blended learning.

Het invullen heeft dus direct effect op beslissingen die wij maken over onze opleidingen. Dus we zouden heel blij zijn als jullie de enquete in kunnen vullen. En je maakt ook nog kans op mooie prijzen!