COLOFON

Copyright © 2020 Redactie & Content: Sabina Nahar & Martijn Pool Vormgeving & Lay-out: Martijn Pool Vragen, tips of content? Stuur een e-mail naar redactiesw@hva.nl.

En vergeet ons niet te volgen op Instagram.

Voor algemene vragen over de opleiding stuur een e-mail naar info-sw@hva.nl.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Kijk op onze Start Studiejaar pagina!