Vijf artistieke elementen stimuleren de verbeelding

Wanneer je een artistieke interventie ontwerpt of een creatieve werkvorm wilt aanbieden is de checklist met de 5 artistieke elementen een hulpmiddel bij je voorbereiding. De vijf artistieke elementen zijn gebaseerd op de theorie van filosoof Gadamer (2010, 2014) en Van Rosmalen (2016) en bestaan uit; het spel, het ongewone, schoonheid, viering, symboliek. Bij toepassing van deze artistieke kenmerken stijgt een situatie boven het ‘normale’ uit en biedt daarmee een krachtige ervaring. Kunstzinnige elementen toepassen bij een activiteit versterkt de verbeelding en beleving en haalt mensen uit hun dagelijkse patroon. Een mooie vormgeving, een speels element of ongewoon beeld geeft plezier en ontspanning. Uit onderzoek blijkt dat mensen opener worden en het onderbewuste wordt aangesproken in plaats van de ratio. Voor ieder, maar zeker voor mensen die minder ‘talig’ zijn, is het beeld een directe ingang tot gevoel en verhalen. De zintuigen en emoties worden via de 5 artistieke elementen geprikkeld, mensen worden ondergedompeld in de ervaring en even uit het ‘alledaagse’ gehaald. Het met aandacht nemen van op een volgende stappen (viering) en de schoonheid van een mooi verzorgde omgeving creëert ruimte voor reflectie.

Gebruik van de checklist De vijf artistieke elementen zijn niet helemaal los van elkaar te onderscheiden. Vaak lopen ze in elkaar over of versterken elkaar. Ze worden afzonderlijk beschreven om ze zo duidelijk mogelijk te kunnen toelichten. Het toepassen van één enkel element levert minder beleving op dan bij de combinatie van verschillende elementen. De artistieke werking wordt sterker wanneer er meerdere elementen worden toegepast. Het gaat er dus niet om dat alle vijf de elementen aanwezig zijn. Wel kun je zeggen; hoe meer elementen in de interventie zijn gebruikt, hoe sterker de verbeelding en beleving zal worden gestimuleerd.

Literatuur

Gadamer, H.G. (2010) [1977]. Het schone: Kunst als spel, symbool en feest. Amsterdam, Boom Van Rosmalen, B. (2016). Muzische Professionalisering. Utrecht: Ijzer Van Rosmalen, J. (2012). Het woord aan de verbeelding. Spel en kunstzinnige middelen in het sociaalagogisch werk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum Moor, J., Broekhoven, Van, S., (2018) De taal van kunst in dienst van het gesprek, master kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten, Amsterdam. Geraadpleegd op: 11-10-2019

https://www.ahk.nl/onderzoek/publicaties/publicatie/de-taal-van-de-kunst-in-dienst-van-het-gesprek/