BINGO STORYTELLING MEER TE WETEN KOMEN OVER ACHTERGRONDEN

Bingo Storytelling is een coöperatieve en speelse vorm om meer te weten te komen over de achtergrond van verhalen die informatie opleveren over de behoeften, wensen en beweegredenen van mensen. Deelnemers schrijven een realistisch en persoonlijk verhaal over het onderwerp dat je wilt onderzoeken. Aan de hand van dit verhaal kiezen zij 5 kernwoorden, dit wordt de bingokaart. Elke deelnemer kan dus een andere bingokaart hebben. Aan de hand van de gepersonaliseerde bingokaarten wordt er een gezamenlijk verhaal gecreëerd, gespeeld en gewerkt aan de oplossing van een probleem. Je kunt attributen gebruiken om het verhaal levendiger te maken.

Door te spelen met gepersonaliseerde bingokaarten geef je deelnemers het idee dat zij uniek zijn. Door gezamenlijk een verhaal te maken en informatie op te halen ontdekken zij dat er overlap is in hun eigen verhaal en dat van anderen.

VOOR WIE?

Je zet deze tool in als er complexe onderlinge relaties zijn waarbij men afhankelijk is van elkaar. Bijvoorbeeld in een team of gezin.

WAAR?

Je kunt de ruimte opdelen in een de vloer op opstelling. Er is vrije ruimte om het verhaal uit te spelen en aan de zijkant liggen de attributen. Publiek wordt uiteindelijk betrokken in de ontrafeling van het gezamenlijke verhaal.

STAPPEN

1. De deelnemers schrijven hun eigen verhaal over het gekozen onderwerp.

2. Er wordt een probleem geïntroduceerd wat betrekking heeft op het onderwerp waar jij onderzoek naar doet.

3. Zet de context neer:

 Waar speelt deze situatie zich af?

 Wie zijn hierbij betrokken?

 Wat zijn deze mensen aan het doen?

4. Ieder nieuw karakter introduceert zichzelf en vertelt waarom die persoon erbij komt.

5. Zie erop toe dat iedereen zijn persoonlijke verhaal inbrengt door gebruik te maken van de bingokaarten.

6. Bespreek de afronding van te voren:

 Spreek je een tijdslimiet af? Dat kan betekenen dat het probleem niet wordt opgelost. Dat kan overeenkomen met de praktijk.

 Spreek je af dat het probleem moet worden opgelost? Bedenk van te voren wanneer iets een oplossing is.

TIPS

· Zorg dat je van te voren al een aantal verhaal cues hebt: “We konden het niet geloven, in een keer gebeurde…” “Elke dag was hetzelfde, totdat…” “Iedereen zat met zijn handen in het haar, maar ineens was daar…”

· Breek het ijs met een energizer/icebreaker, zodat mensen over de schaamte van spelen heen zijn.

LINKS

Het belang van storytelling in het ontwerpen van mensgerichte oplossingen: https://www.interaction-design.org/literature/topics/storytelling Kent veel elementen van (familie)opstellingen: https://www.systemischmensenwerk.nl/uitleg-over-familie-opstellingen/