DANS
EEN GESPREK IN BEWEGING

Deze tool biedt een alternatieve methode om in contact te komen met de ander. Het draait hierbij niet om het oplossen van een probleem, maar om op een creatieve manier in gesprek te raken. Beleving, bewustwording en nieuwe betekenisgeving zijn hierbij het doel.


Vanuit een zelfgeschreven tekst ga je een bewegingstaal ontwikkelen. De tekst en bewegingstaal zijn beiden even belangrijk. Ze versterken elkaar, maar hebben ook los van elkaar betekenis.

Iedereen schrijft zijn eigen tekst vanuit een thema dat hem raakt. Deze tekst bestaat uit een vaste dichtvorm die vooraf wordt geïntroduceerd. In duo’s scherp je de tekst aan. Vervolgens vertaal je de tekst per woord naar een bewegingstaal. Hierbij ontstaat een logische verbinding tussen tekst en beweging.

VOOR WIE?


Deze methode is met name geschikt voor kwetsbare doelgroepen die net kennismaken met de hulpverlening of daar juist al lang afhankelijk van zijn.


WAAROM?


Met deze aanpak geef je een ieder die


· moeite heeft met het vinden van woorden voor het analyseren van een probleem

· het gevoel heeft in rondjes te draaien in het bespreken van gevoelens

· weerstand heeft bij het vertellen van zijn verhaal of het gevoel heeft dat hij alles al wel een keer verteld heeft


ruimte om te duiden wat in hem leeft of wat hem beweegt.

WAAR?


In een ruimte waarin je je vrij kan bewegen.

STAPPEN

1) Warming-up. Ga in een kring staan. Om de beurt doet iedereen een pasje voor, de rest doet dit na. Omdat dit op tempo gaat en iedereen hier snel op zal anticiperen, is het veilig voor de deelnemers.

2) Op telefoon of met pen en papier wordt onder begeleiding een elfje geschreven vanuit een thema. Het onderwerp kan jezelf zijn; start dan met je eigen naam. Of een thema dat je raakt, zoals: hoop, dromen, uitslapen of identiteit.

3) Lees de teksten aan elkaar voor (vrijwillig).

4) Zet de geschreven teksten om naar een bewegingstaal. Dit betekent dat elk woord op een beweging wordt gezet, bij herhaling van een woord wordt de beweging ook herhaald. Er wordt gecoacht op ruimte, ritme, tempo en hoog/laag.

5) Elke bewegingszin wordt met tekst gefilmd op de telefoon van de eigenaar van deze bewegingszin. Hierdoor kan je het onthouden (terugkijken) en is het daardoor herhaalbaar.

6) Gesproken en verbeelde tekst worden aan elkaar gepresenteerd.