DESIGN THINKING
OPLOSSINGEN CREËREN

In deze workshop leer je hoe je op creatieve en iteratieve wijze komt tot een vernieuwend product of een vernieuwende dienst. Door deze methodiek ben je ervan verzekerd dat jouw product of dienst het probleem vanuit een insider perspectief oplost. Hierdoor vergroot je de meerwaarde en implementatie van jouw oplossing.


Design Thinking bestaat uit 5 fasen waarbij er minstens zoveel tijd wordt besteed aan het begrijpen van het probleem vanuit een insider perspectief, als aan het oplossen van het probleem met een frisse blik. Door in de schoenen van iemand anders te stappen, in de huid te kruipen en/of je onder te dompelen in de wereld van een ander leer je op een nieuwe manier kijken naar een probleem. Voelt het dan nog steeds als een probleem? En zijn de oplossingen waar je in eerste instantie aan dacht wel echt een oplossing?

Design Thinking wordt ook wel eens Design Doing genoemd. Het gaat letterlijk om creëren van oplossingen.

Onderzoeksresultaten en oplossingen worden vaak visueel gemaakt om zo op spelenderwijs te ontdekken wat past binnen het probleem én de oplossing van jouw doelgroep.

VOOR WIE?


Deze methodiek leent zich ervoor om met elke doelgroep te werken. Je gebruikt deze techniek als je praktijkgericht en gestructureerd wilt experimenteren met nieuwe product- of dienstontwikkeling.

WAAROM?


· mensgerichte oplossingen ontwerpen vanuit een insider perspectief

· iteratief werken, gestructureerd experimenteren en spelenderwijs ontdekken

· door middel van co-creatie de doelgroep betrekken bij het onderzoeksproces

· gebruik maken van de ervaringen en kennis van de doelgroep

WAAR?


Een ruimte met een beamer en genoeg ruimte om rond te lopen. Het liefst ook muren waar je sticky notes op kunt plakken. Licht en frisse lucht werkt altijd goed!

STAPPEN

De 5 fasen van Design Thinking:

1) empathize: dompel je onder in het perspectief van de doelgroep. Verzamel zoveel mogelijk informatie om in het hoofd en/of lijf van de doelgroep te kunnen kruipen zodat je het probleem vanuit hun ogen ziet, ervaart, voelt en proeft.

2) define: analyseer en orden je informatie zodat je komt tot een point of view probleemstelling. Dit is een scherpe probleemstelling vanuit insidersperspectief gebaseerd op de resultaten uit de empathize fase.

3) ideate: herformuleer de probleemstelling en maak er een “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat…?” vraag van. Dit is de start van je brainstorm. In deze fase geldt: kwantiteit boven kwaliteit; je bent op zoek naar zoveel mogelijk oplossingen.

4) protype: kies een aantal oplossingen uit de ideate fase om zo snel, zo goedkoop en zo laagdrempelig mogelijk te kunnen testen. Heb je bijvoorbeeld een idee voor een app, dan test je deze eerst met een papieren versie.

5) test: test jouw prototype met de doelgroep. Hiervoor gebruik je verschillende testmethoden. Aan de hand van de feedback kun je jouw prototype aanpassen en opnieuw testen. Wees niet bang om te zeggen dat een prototype niet werkt en je een stap terug moet doen naar een vorige fase.

TIPS

· Besteed minstens net zo veel tijd aan het ontdekken en leren kennen

van het probleem vanuit een insider perspectief

· Neem de tijd om gestructureerd te ontdekken. Praktijk wijst uit dat er minstens

2 iteraties nodig zijn om waardevolle producten of diensten af te leveren.

· Durf uit te proberen, ook al is iets nog niet af. Heb het lef om een

prototype in de prullenbak te gooien als je test uitwijst dat het niet

bijdraagt aan het oplossen van het probleem.