HIDDEN DESIGN LEREN OVER PRODUCT EN DIENST

Bij deze tool introduceer je prototypes van producten of diensten aan je doelgroep alsof deze al klaar zijn. Hiermee kun je als onderzoeker veel leren over het product of de dienst in het echte leven zou worden gebruikt. Doordat de doelgroep geen idee heeft dat jij nog volop in de testfase zit, krijg je échte reacties terug. Dat helpt je bij het beter begrijpen van het probleem, je doelgroep en de oplossing.

Met Hidden Design geef je de doelgroep het idee dat jouw product of dienst al klaar is. Je creëert een setting die echt aanvoelt en speelt een rol die past bij het scenario.

VOOR WIE?

Deze tool is geschikt voor elke doelgroep. Gebruik deze techniek als je praktijkgericht en gestructureerd wilt experimenteren met nieuwe product- of dienstontwikkeling.

WAAR?

Je testlocatie moet zoveel mogelijk lijken op de echte situatie. De attributen en rollen die gespeeld worden, moeten waarheidsgetrouw zijn; jouw doelgroep moet denken dat het product of de dienst ‘af’ is.

STAPPEN

1) strategie: verzamel aannames over het behalen van het doel.

a Stel een doel op en formuleer wanneer dit doel is behaald.

b Breng in kaart wat de uitdagingen zijn om dit doel te behalen (dit zijn vaak aannames).

c Bedenk manieren om deze uitdagingen aan te gaan (brainstorm).

d Herhaal b en c een aantal keer totdat je komt tot een redelijk plan om de uitdagingen die bij het doel horen aan te pakken. 2) ontwerp: vertaal aannames uit je plan naar geloofwaardige scenario’s. a Bedenk mogelijke scenario’s om jouw product of dienst te testen. Schrijf deze uit en speel daar een rol omheen. b Schrijf deze scenario’s uit op een interventie-kaart 3) ingreep: breng scenario’s in de praktijk tot leven. a Blijf in je rol en houd je aan het scenario. 4) sensoren: observeer en registreer alle belangrijke reacties.

a Zorg dat er iemand bijhoudt hoe mensen reageren op jouw product of dienst.

b Schrijf de observaties zo op dat je er later een analyse van kan maken. 5) pivoteren: pas scenario’s en/of product of dienst aan

a Doe dat net zo lang totdat jouw product of dienst bijdraagt aan het behalen van het doel. 6) analyseren: als er genoeg resultaten zijn opgehaald in het veld kun je deze gaan analyseren

a Kijk terug naar de aannames die je in het begin op hebt geschreven. Wat is daarvan waar? En hoe kun je daarop verder ontwerpen?

TIPS

· Gebruik de canvassen te vinden op www.hiddendesign.nl. · Wees niet bang om dingen te testen die nog niet af zijn. · Bereid je zo goed mogelijk voor op een scenario. · Speel het scenario en jouw rol zo natuurlijk mogelijk. · Durf te improviseren als je merkt dat dit nodig is.