LITERATUUR

LIJST

Art based Research voor het sociaal domein. Pim van Heijst, Nico Vos, Sabrina Keinemans. 50 werkvormen voor creatieve sessies Dols&Gouwens Muzisch agogisch begeleiden in de hulpverlening Jan Willem van de Velde Muzische professionalisering Bart van Rosmalen Het woord aan de verbeelding

Jan Van Rosmalen Creativiteit als uitdaging in Sociaal werk Bart Beekers, Ruud Kroes, Jan Van Rosmalen Janelle Taylor Enganging with dementia: moral experiments in art and frienship uit 2017, waarin aan de hand van de film Still Alice de ontwikkelingen van nieuwe sociale rollen en verhoudingen, wordt besproken Moving stories: Using mobile methods to explore the everyday lives of young people in public care. Qualitative Research, 9(5), 605-623 Ross, N. J., Renold, E., Holland, S., & Hillman, A. (2009). Doing sensory ethnograpy van Sarah Pink, uitgegeven via Sage in 2015 Kansen in kunst, kunst inclusief Martha Biene et al. Kunst inclusief, cultuur+educatie 45, jaargang 16, 2016 INTERESSANTE SITES Movisie https://www.movisie.nl/kunst-zorg-welzijn LKCA https://www.lkca.nl/publicaties/lkca-publicaties/ De turnclub https://turnclub.org AHK Master kunsteducatie https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/publicaties