LIED- OF RAPTEKSTEN SCHRIJVEN IEDEREEN KAN HET!

Muziek maakt veel los bij mensen. Volgens neuroloog Eric Scherder worden tijdens het luisteren van muziek verschillende hersengebieden tegelijkertijd actief. Je wilt bijvoorbeeld gaan dansen omdat het je motorisch gebied prikkelt. Daarnaast worden de emotiegebieden geactiveerd en komen er stofjes vrij waardoor muziek je zo raakt of een gevoel van saamhorigheid geeft. Er komt een creatief proces opgang waarin taal meer verdieping krijgt, meer raakt en verborgen verlangens en ervaringen aan het licht komen en wellicht helend kunnen werken. In deze tool gebruik je muziek om waardevolle verhalen en informatie naar boven te krijgen. Dit doe je door het (her)schrijven van een liedtekst of rap (beat) over een thema, zoals: • pesten • het verlies van iemand • verliefdheid • frustratie over iets • eenzaamheid • herinneringen • diversiteit • discriminatie

Muziek is een kunstzinnig medium dat voor iedereen toegankelijk is en voor iedereen betekenis heeft. Vaak denken mensen dat je ‘muzikaal’ en opgeleid moet zijn om binnen iets te kunnen doen met muziek, maar niets is minder waar! De uitdaging zit ‘m erin dat de begeleider de lat zo laag mogelijk legt en aanpast aan de mogelijkheden en behoeften van de deelnemers.Door observerend te kijken en te zoeken naar voorbeelden bij een thema, krijgt de omgeving of gefilmde voorwerpen, een nieuwe betekenis. Je kijkt op een aandachtige en op een nieuwe manier naar je omgeving.

VOOR WIE?

De methode is voor veel doelgroepen geschikt, en kan aangepast worden op de mogelijkheden en behoeften van de doelgroep. Geef ondersteuning bij de beperkingen van mensen. Als iemand niet kan schrijven, kan dat voor hem of haar gedaan worden. Of als iemand het te eng vindt, kun je het samen doen.

WAAROM?

• Komen tot waardevolle verhalen en/of informatie over een thema. • Deelnemers een mogelijkheid bieden zicht te uitten. • Verwerken van emoties. • Ruimte voor kwetsbaarheid vergroten. • Verbinding en saamhorigheid bevorderen. • Ervaringen of behoeften delen. • Plezier hebben. • Vergroten van eigenwaarde.

WAAR?

Muziek afluisteren en teksten schrijven kan heel goed op je mobiele telefoon. Een inspirerende omgeving is aan te raden. Dus liever geen formeel ingerichte ruimtes, maar eerder een huiskamer of jeugdhonk. Er zou zelfs buiten gewerkt kunnen worden. Wel is het aan te raden om (Bluetooth) geluidsbox(en) te gebruiken. Hoe beter de muziek klinkt hoe meer het binnenkomt. Voor doelgroepen die geen mobiele telefoons gebruiken kun je computers of gewoon papier en pen gebruiken (werkt ook heel goed om het echt zelf te schrijven). Dan is een ruimte met schrijfplek wel handig.

STAPPEN

1) Begrijp de deelnemers zoveel mogelijk. Heb zicht op waar ze eventueel tegenaan kunnen lopen bij de opdracht: Weerstand? Angst? Overmoed?

2) Kies (samen met de doelgroep) een thema. Je kunt er ook voor kiezen om dit juist open te houden.

3) Kies vast wat liedjes en rap beats die zouden kunnen passen bij de deelnemers. Zorg dat de nummers die gekozen worden niet te moeilijk zijn. Een goed uitgangspunt kan zijn om een levenslied (smartlap) te nemen.

4) Werk in groepjes van 3 of 4 of individueel.

5)Bereid een warming-up voor om ze in de stemming te laten komen.

6) Opdracht: Schrijf een tekst op een bestaand lied of rap (beat) dat makkelijk mee te zingen is. Haal eventueel tijdens het uitleggen van de opdracht de lat naar beneden als dit nodig is (zie bijvoorbeeld punt 8). Dus let goed op de reacties.

7) Laat ze eerst een lied of rap (beat)kiezen. Kijk of je daar ondersteuning bij moet geven of niet. Voor sommige mensen is dit best spannend, want ze willen een goede keuze maken en sommige mensen overschatten zichzelf misschien een beetje. Wellicht kun je je eigen gekozen nummers voorstellen?

8) Stel voor om eerst alleen het refrein te schrijven en daarna misschien nog een couplet en dan misschien nog een en nog een…

9) Zorg voor een goede (werk)sfeer afhankelijk van het thema. Is er veel veiligheid nodig en/of lichtheid en ontspanning?

10) Spreek af hoe lang ze kunnen schrijven. Een half uurtje kan al genoeg zijn.

11) Het zingen van het lied kan gezamenlijk of individueel. Bij gezamenlijk zingen kun je er voor kiezen om de tekst leesbaar te laten zijn voor iedereen (bijvoorbeeld tonen op een scherm), zodat iedereen kan meezingen.

12) Het kan ook opgenomen worden met de mobiele telefoon, met of zonder beeld. Het opgenomen werk kan ook een belangrijke waarde hebben.

13) Bespreek het na. Wat is er losgekomen tijdens het proces? Nieuwe inzichten, ervaringen, data?