PICTURE YOUR STORY VERBINDEN DOOR KWETSBAARHEID

Deze tool biedt een alternatieve methode om in contact te komen met de ander. Het draait hierbij niet om het oplossen van een probleem, maar om op een creatieve manier in gesprek te raken. Beleving, bewustwording en nieuwe betekenisgeving zijn hierbij het doel.

Vanuit een zelfgeschreven tekst ga je een bewegingstaal ontwikkelen. De tekst en bewegingstaal zijn beiden even belangrijk. Ze versterken elkaar, maar hebben ook los van elkaar betekenis.Foto’s en vertellingen of verhalen staan in deze tool centraal. Je gebruikt een kunstzinnig voorwerp - foto’s - om de deelnemers zichzelf bloot te laten geven. Tegelijkertijd bouw je empathie op voor anderen die hetzelfde proces doorlopen. Foto’s met daarbij passende oefeningen kunnen veel los maken bij deelnemers in een groep. Je faciliteert verschillende processen, zoals: teambuilding, narratieve verbeelding, bewustwording, verbinding en reflectie. De foto’s doen ‘het werk’ niet vanzelf: het gaat om de combinatie van een opdracht bij een bepaalde (verzameling) foto’s. En vervolgens een aantal vragen over hoe de opdracht ervaren is. Deelnemers komen bij de oefening even los van hun rationele denken, meningen en stereotyperingen. Er wordt ruimte gemaakt voor andere intelligenties. Ervaringskennis is namelijk ook opgeslagen op andere plekken, zoals emotionele intelligentie, verbeeldingskracht en sociale intelligentie.

Het kunstzinnige zit deels in de personen die de foto’s hebben gemaakt. Zij vonden de foto’s immers mooi genoeg om te delen. Tijdens de oefening vindt er weer een creatief proces plaats: een narratieve uitleg van een of meerdere foto‘s die over iemand anders gaan of over de spreker zelf. Deelnemers worden met elkaar verbonden doordat zij elkaar hun eigen kwetsbaarheid laten zien aan de hand van deze verteloefeningen.

VOOR WIE?

Je kunt dit met een oneindige variatie aan publiek uitvoeren, van verschillende generaties tot gepolariseerde groepen. Uitgangspunt is dat deelnemers met elkaar in verbinding treden en wat diepgaander hun beleving bespreken dan ze normaal zouden doen. Het maximum aantal deelnemers ligt rond de 15.

WAAROM?

Met deze tool faciliteer je verbinding tussen mensen. Tegelijkertijd kan dit waardevolle data opleveren over de thema’s die besproken worden. Hier gaan een aantal doelen aan vooraf:

1. Andere intelligenties van deelnemers aan boren. 2. Ruimte voor kwetsbaarheid maken. 3. Authentieke ervaringen of wensen delen.

WAAR?

Zorg voor veel vrije loopruimte: als mensen staan of bewegen is de kans op het activeren van andere intelligenties groter. Foto’s moeten aan de muur kunnen hangen. Tenslotte is het een voordeel als de ruimte infomeel is ingericht en niet als een plek die makkelijk met formeel leren op school wordt ervaren.

STAPPEN

1) Verdiep je in je deelnemers: waarom is verbinding tussen hen wenselijk?

2) Bedenk wat voor foto’s passen bij hun referentiekaders.

3) Kies een of meer oefeningen die de gewenste dynamiek oplevert in de groep (narratieve verbeelding, bewustwording, verbinding en reflectie).

4) Bedenk wat er nodig is om aan het begin van de workshop het ijs te breken, energie los te maken, onderling contact te maken en vertrouwen op te bouwen (teambuilding).

5) Tijdens de workshop probeer je voelsprieten te hebben voor de dynamiek. Je hebt oefeningen paraat waarmee je als het ware kunt terugschakelen (naar bijvoorbeeld teambuilding).

Jij bent net zo belangrijk als de oefeningen: jij bent ook aanwezig in het proces met authentieke ervaringen en observaties.

TIPS

Stel je als begeleider kwetsbaar op in het proces door waar mogelijk een persoonlijk verhaal te delen. De deelnemers zijn hierdoor vaak meer bereid om zich ook kwetsbaar op te stellen. De groep luistert dan ook beter naar je, als het gaat om tijdsbewaking en dergelijke.

LINKS

- Share to connect (website)

- Arts-Based research voor het sociale domein – op kunsten gebaseerd praktijkgericht onderzoek (H7).

- www.pictureyourstory.eu (Work in progress)