VERHALEN BIJ DE THEE HET BESPREEKBAAR MAKEN VAN EENZAAMHEID

Via ‘rituele’ kunstzinnige stappen kun je lastige onderwerpen, zoals eenzaamheid, bespreekbaar maken met diverse groepen. Het draait hierbij niet om het oplossen van het probleem, maar om beleving, bewustwording en nieuwe betekenisgeving.


Aan een grote gedekte tafel met theekopjes vertellen de deelnemers elkaar twee aan twee over een eenzaam voorwerp. Het voorwerp hebben zij zelf van huis meegenomen. Daarna schrijven en schenken zij de ander een gedicht. Gedicht en voorwerp worden samen op een foto gezet en later cadeau gedaan.

Een gedekte tafel, met damastwit tafelkleed en ouderwetse theekopjes en veel kleine eenzame voorwerpen. Zoals: oude sleutel, schelp, asbakje, pop, bewaardoosje, oude mobiel, etc.
Verlichting is sfeervol, eventueel muziek op de achtergrond. Er wordt thee geschonken.

Door iets, wat vergeten is, geen aandacht krijgt, onaantrekkelijk is voor iemand, in het licht te zetten en er bewust aandacht aan te geven krijgt het een andere betekenis. Het eenzame voorwerp staat symbool voor onderwerpen die we vermijden, problemen, lelijkheid, delen in ons zelf, mensen uit onze omgeving.


Het aanpakken van vage gevoelens, vermeden onderwerpen, vergeten gebieden levert wat op. Wat dat is zal voor iedereen anders zijn. De een besluit het voorwerp een mooie plek te geven. De ander besluit het weg te doen. Een ander geeft het weg. Een eenzaam voorwerp kiezen is vervreemdend, wat verwarring of humor kan bieden. Ieder kan het zo zwaar maken als hij wil. Uiteindelijk raakt het aan fundamentele gevoelens.

VOOR WIE?


Deze workshop kan gegeven worden aan diverse doelgroepen: studenten, mensen met een psychische kwetsbaarheid, jongeren of ouderen.


Maak de groep liever niet te groot, maximaal 25 (maar dat is eigenlijk al erg veel).

WAAROM?


Aandacht geven aan dit onderwerp geeft een nieuwe kijk op eenzaamheid. Door het bespreekbaar maken, krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen momenten van eenzaamheid.


Daarnaast worden zij zich bewust dat eenzaamheid van iedereen is en niet van een specifieke doelgroep.

WAAR?


Een rustige plek die vooraf wordt ingericht zodat de deelnemers meteen meegenomen worden in de sfeer. De vormgeving en sfeer zijn belangrijk; start dus meteen om de tafel en neem de deelnemers mee in het verhaal. Aanschuiven hoeft niet als de groep wat groter is.

STAPPEN

Deelnemers wordt gevraagd om een eenzaam voorwerp mee te nemen van huis. Een voorwerp dat je hebt, maar waar je niks mee doet. Wat je vergeten bent, of waar je een hekel aan hebt, maar het toch niet weg kan doen. Of waar je vroeger wel wat mee had, maar nu niet meer. De deelnemers zitten om de tafel, met voorwerpen die er al liggen en zij leggen het eigen voorwerp erbij. De andere voorwerpen kunnen gekozen worden, wanneer mensen niks bij zich hebben. Stappen bijvoorbeeld:

· voel eens aan het voorwerp

· bekijk het voorwerp en bedenk wat je er het lelijkst of mooist aan vindt

· vertel aan je buurman/vrouw wat je relatie is met het voorwerp· de buur bevraagd op zo’n manier dat het onderliggende persoonlijke verhaal wordt verteld· er wordt gewisseld

· beiden schrijven nu een elfje (gedicht) over het verhaal met voorwerp van de ander

· beiden dragen om de beurt het gedicht voor, op een speciale manier, aan de ander

· voorwerp en gedicht worden samen op de foto gezet De foto’s worden verzameld en die week afgedrukt. Ieder krijgt deze foto de volgende keer mee.

TIPS

· De workshop kan in korte tijd gegeven worden, dan zijn het enkel de opeenvolgende stappen. Maar vooraf en tussen de opdrachten wat tijd nemen om een gesprek op gang te brengen is een meerwaarde.

· Aan het einde kan wie wil het gedicht voorlezen aan de groep.

· Geef een inleiding over hoe voorwerpen eenzaam kunnen worden.

· Geef aan wat de waarde is van rituelen, stap voor stap uitvoeren

van een speciale (zelf bedachte) handeling.

· Toon aan dat aankleding, verlichting, woorden en muziek van

invloed zijn op hoe iemand een situatie beleeft.