Vriendschap: de tijd laten leven

Kahlil Gibran

Wees niet bang voor je eigen ‘nee’ als je vriend zich open uitspreekt en houd evenmin je ‘ja’ tegen. En stop niet te luisteren naar zijn hart als je vriend stil is. Want zonder woorden worden in vriendschap alle gedachten, allen verlangens en alle verwachtingen in stille vreugde geboren en gedeeld. Treur niet als je van hem weggaat, want in zijn afwezigheid kan wat je het meest in hem liefhebt duidelijker zijn, zoals de bergtop vanaf de vlakten duidelijker is. En laat er in vriendschap geen ander doel zijn dan het verdiepen van de geest. Want liefde die iets anders ziekt dan de onthulling van het mysterie van de liefde is als een uitgeworpen net. Wat zo’n net vangt dient nergens toe. En laat het beste voor je vriend zijn. Als hij de eb van je getijden moet kennen, laat hem dan ook de vloed zien. Want wat is een vriend die je slechts opzoekt om de tijd te doden? Zoek hem altijd op om de tijd te laten leven.